✝ = ♡

MENNYORSZÁG

(5) Tudjátok meg

2018. szeptember 05. - KMAKH

m05_tudjatok_meg.pngMa azzal a fontos témával foglalkozunk, hogy tudhatja-e valaki biztosan, hogy a mennyországba jut, vagy nem. Moody úgy nyilatkozott erről: „hamarosan olvasni fogjátok az újságban, hogy Moody meghalt. Ne higgyétek el egy pillanatra sem. Sokkal élőbb leszek én akkor, mint bármikor előtte.” Halálos ágyán azt mondta: „Íme, végre a menny megnyílik előttem!”

Régi ősi városokban mindig őriztek egy tekercset, ahová felírták a város polgárainak a nevét. Volt nyilvántartásuk. Amikor valaki be akart menni a városba, az őrök mindenkit leellenőriztek úgy, hogy az illető nevét kikeresték erről a listáról, és ha rajta volt, beengedték, ha nem volt rajta, nem engedték be. Így tartották távol a bűnözőket és az ellenséget. A mennyország kapujánál is lesz egy ilyen ellenőrzés, és úgy olvassuk a Jelenések könyvében: „És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a Bárányé” (Jelenések könyve 21:27).

Hogy világosabb képet kapjunk erről az igazságról, egy történetet szeretnék megosztani:

Ruthanna Metzgar hivatásos énekesnőként élt pár évvel ezelőtt az Egyesült Államokban, akit arra kértek, hogy énekeljen egy nagyon gazdag embernek az esküvőjén. A meghívó alapján, a menyegzős vacsorát a legmagasabb felhőkarcoló legfelső szintjén tartották meg. Ő is és a férje is már nagyon várták ezt az alkalmat. Amikor megkezdődött a vacsora, az ifjú párt felvezették egy gyönyörű lépcsőn a vacsoráló terembe, a vendégek, pedig követték őket. De a lépcső tetején, a terem előtt egy kedves szolga köszöntötte a vendégeket és mindenkitől megkérdezte a nevét. Amikor ez az énekesnő és férje sorra került, tőlük is megkérdezték. Ők ezt válaszolták: „Én vagyok Ruth Metzgar, és ez pedig a férjem, Roy." A szolga kereste az M betűnél a neveket és azt mondta: „nem találom, kérem betűzze!” A nő elbetűzte a nevét lassan, figyelmesen, de a fogadó szolga újra így felelt: „nagyon sajnálom hölgyem, nem találom az önök nevét a listán.” „Ez tévedés lehet! - folytatta a nő - én vagyok az énekesnő, én énekeltem épp az előbb az ifjú pár esküvőjén.” A szolga így folytatta: „Teljesen mindegy, hogy ki maga, vagy hogy mit tett. Ha a neve nincs beírva ebbe a könyvbe, ami nálam van, nem mehet be a vacsoráló terembe." A fogadó szolga odaszólt egyik társának: „kérlek vezesd ezeket a vendégeket a másik lifttel le a földszintre.” Az énekesnő a férjével együtt elhaladt a másik szolgával a megterített asztalok, a jó illatok, a vidám vendégek, a csodásan kidíszített terem, a felkészült nagy zenekar mellett. Bevezették őket egy liftbe, ahol a szolga megnyomta a földszintre vezető gombot és lekísérte őket. Beültek az autóba és vezettek haza. Mindketten meghökkenve, csendben utaztak egymás mellett egy darabig, amikor a férj megszólalt: „drágám, mi történt?” A feleség szomorúan azt válaszolta: „amikor megérkezett a meghívó erre az esküvőre, túl elfoglalt voltam és nem válaszoltam vissza, hogy részt veszünk a vacsorán. Azt gondoltam nem lesz úgysem ebből semmi probléma. Engem biztos beengednek anélkül, hogy visszajelezzek, hiszen én vagyok az énekes." Az énekesnő elkezdett keservesen sírni. Ahogy mondta később, nem csak azért sírt, mert elmulasztott egy gazdag vacsorát, hanem azért, mert megértette sokkal jobban, mit jelent sokaknak az, amikor megjelennek az Úr előtt, és rájönnek, hogy nevük nincs beírva az Élet könyvébe!

A történelem során, nagyon sokan túl elfoglaltak voltak ahhoz, hogy válaszoljanak Jézus Krisztus meghívására, amikor hívta őket a nagy menyegzői vacsorára. Némelyek azt feltételezték, hogy a jó dolgok, amelyeket tettek, talán a gyülekezetbe való járás, a bemerítés, éneklés az énekkarban, elég lesz ahhoz, hogy beengedjék őket a mennyországba. De mindazok, akik nem válaszolnak az Úr Jézus meghívójára, hogy megbocsássa bűnüket, olyanok, akiknek neve nem lesz beírva az Élet könyvébe. És amikor ott utasítanak majd vissza valakit a mennyország kapujából, mert nincs ott a neve, akkor nemcsak kikísérik őket, hanem azt jelenti, hogy a pokol tüzébe lesznek vetve örökre. Azon a napon semmilyen magyarázatot vagy érvelést nem fognak meghallgatni. Egy és csak egy dolog fog számítani akkor: ott van-e a nevünk az Élet könyvében, vagy nincs. Ha nincs ott, akkor ki leszünk utasítva. Hadd kérdezzük meg – válaszoltál-e már, mondtál-e már igent az Úr Jézus meghívására? Hív téged a Bárány menyegzői vacsorájára. Ha igen, akkor van okod örülni, mert részt fogsz venni a vacsorán a mennyekben. A mennyország kapui meg fognak nyílni a számodra! Ne halogasd a választ, ne feltételezd, hogy befogadnak téged, mert nem fog megtörténni. Meg fogod nagyon bánni!

KÉSZÜLVE AZ UTAZÁSRA

Egy nagyon régi temetőkertben találtak egy olyan sírt, amin egy nagyon érdekes felirat volt bevésve:

„Állj meg vándor e sír szélén,

mert amilyen vagy te, olyan voltam én.

De amilyen vagyok én, ezért meg ne vess.

Ezért készülj a halálra és kövess!”

Egy járókelő a következőket véste a sírra e felirat alá:

„Követni téged én nem foglak,

míg meg nem tudom, hogy most hol laksz.”

Vajon tudhatjuk-e azt már előre, hogy hová fogunk jutni, miután meghalunk? János apostol, ugyanaz a tanítvány, aki az Új Égről és Új Földről ír, ezt írja egyik levelében: „Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van.” (1 János 5:13) Mi mind tudhatjuk biztosan, hogy örök életünk van! Tudhatjuk ezért biztosan, hogy a mennybe jutunk, amikor meghalunk. Tudod-e ezt biztosan magadról?

Mindazok, akik el szeretnének jutni Budapestre, nem ülnek csak be egy autóba és kezdenek vezetni, remélve azt, hogy az út, amin haladnak majd csak elvezeti őket a célig. Hanem nézik a táblákat, a térképet és tájékozódnak, hogy célba érjenek. Aki el akar jutni valahova, az előre fog tervezni! Előre megnézik, hogy milyen utakon haladjanak, nem várják meg, míg megérkeznek valahova és majd utána jönnek rá, hogy nem ott kötöttek ki, ahol szerettek volna. Ha el akarunk jutni egy helyre, akkor nem bízhatjuk a véletlenre, vagy a vak sorsra. A mennybe jutni, egy olyan drága és nemes cél, amiért nagyon is megéri venni a fáradságot, hogy előre tervezzen az ember, hogy milyen úton halad. Épp úgy, mint bármilyen utazás előtt. És mégis, a legtöbben sokkal többet terveznek, hogy elérjenek Angliába, Németországba, mintsem, hogy elérjenek a mennybe.

Nagyon sok olyan könyvet lehet manapság olvasni, amelyik feltételezi azt, hogy minden olvasója a mennybe fog jutni. De a Biblia mást mond nekünk! Minden hallgatónak, olvasónak tartozunk azzal, hogy bemutassuk azt a térképet, útirányt, amit Isten ír le a Bibliában nekünk, hogy a mennybe jussunk. Ez pedig Jézus Krisztus Evangéliuma.

AMIT TUDNI- ÉS TENNI KELL

Mi a bűn? Isten szent törvényeinek áthágása! Bűn volt az, ami véget vetett az ókori Édenkertnek is. És mi mind, akárcsak Ádám és Éva, vétkeztünk. Te is egy bűnös ember vagy. Ez az első, amit el kell fogadnunk és tudnunk kell magunkról: mind bűnösök vagyunk. A bűn természetében van az, hogy megtévesszen, félrevezessen minket, hogy a jót rossznak és a rosszat jónak mondjuk. Ahogy mondta Salamon a Példabeszédek könyvében: „van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.” (Példabeszédek 14:12) A bűnnek következménye van, de Isten talált egy megoldást a bűn problémájára. „Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” (Róma 6:23). Jézus Krisztus, az Isten egyszülött Fia, annyira szeretett minket, hogy emberré lett azért, hogy megszabadítson a bűntől és annak szörnyű következményeitől. Azt olvassuk a Bibliában: „mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.” (2 Korinthus 5:21)

Ez azt jelenti, hogy az Úr Jézus helyettünk, akik Isten haragja alatt vagyunk bűneink miatt, meghalt a kereszten áldozatként. És Isten az Ő haragját őreá helyezte és nem ránk. Így az Úr Jézus igazsága a miénk lett, a mi bűneink meg az övéi lettek. És mindez azért, ha benne hiszünk, akkor bemenetelünk legyen Isten jelenlétébe a mennyországba, és hogy ott örökké otthon legyünk vele. Soha semmilyen szent ember vagy angyal nem volt képes és méltó arra, hogy bűneink büntetését magára vegye, mert csak az Úr Jézus volt szent, tiszta és hibátlan. Isten szentsége követelte ezt meg. Így olvassuk az Apostolok Cselekedeiben is: „És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” (ApCsel 4:12) Mivel az Úr Jézus egyben Isten is volt, minden hatalommal és erővel rendelkezett, dicsőségesen feltámadt, legyőzve a bűnt és a halált. Amikor meghalt a kereszten, úgy kiáltott fel: Elvégeztetett! Ezzel jelezve azt, hogy ki lett fizetve minden tartozásunk Istennek. Az Úr Jézus drága áldozata és halála révén ezért Isten ingyen bűnbocsánatot kínál fel. Így olvassuk a Zsoltárok könyvében: „nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.” (Zsoltárok 103: 10-12). De ez a bűnbocsánat nem történik meg senkinél automatikusan! Ha akarjuk, hogy bűneink meg legyenek bocsátva, akkor bűneinket fel kell ismerni és azokat megvallva Istenhez kell térni. „Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.” (Példabeszédek 28:13) Ahogy megvalljuk Istennek, Ő azonnal meg is bocsát nekünk„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.” (1 János 1:9) Az Úr Jézus mindenkinek szabadon kínálja fel ezt a bűnbocsánatot, kegyelmet, örök életet: „aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” (Jelenések könyve 22:17) Soha semmilyen jócselekedet nem tudja megszerezni nekünk a belépőt a mennyországba. Mi mind üres kézzel jövünk az Úr Jézushoz. Ahogy mondja Pál az Efézusbeliekhez írt levelében: „mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” (Efézus 2:8-9). Istennek a legnagyobb ajándéka felénk az Ő Fia, az Úr Jézus Krisztus. Nem csak üdvösségre van szükségünk, hanem főleg az Úr Jézusra, ő tud minket a mennybe vinni.

CSATLAKOZÁS ISTEN NÉPÉHEZ, KRISZTUS TESTÉHEZ, A GYÜLEKEZETHEZ

Lehet arra gondol valaki, hogy nem érdemli meg a bűnbocsánatot, mindazok után, amit tett. És ez így van, igaz. Egyikünk sem érdemli meg azt, hogy bűneink meg legyenek bocsátva.

Mert ha megérdemelnénk, akkor nem is lenne rá szükségünk. Éppen ez a kegyelem lényege! Ott a kereszten az Úr Jézus megkóstolta a pokol kínjait, amit mi érdemeltünk volna meg, hogy élvezhessük a menny örömét örökké, amit nem érdemeltünk meg. Jegyezzük jól meg: minden bűnünket elengedte, megbocsátotta Isten az Úr Jézus Krisztusban. Az Ő drága vére elmosta a mi csúnya bűneinket mindörökre. Az Ő szeretete nagyobb, mint a legnagyobb bűn. Az Úr Jézus figyelmeztetett minket: „meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket!” (Máté evangéliuma 24:4).

Számtalan olyan vallásos vagy világi tanítás létezik, amelyik azt tanítja, hogy a mennyország mindenkinek az automatikus végállomása, hogy végül mindenki odajut majd. Ez egy nagy hazugság – nem létezik üdvösség csakis az Úr Jézus és az Ő áldozata által. Ezek a hamis tanítások nagyon vonzóak és meggyőzőek tudnak lenni, néha a Bibliát is idézik, kiemelve igéket a szövegkörnyezetükből, és úgy használják őket, ahogy akarják. De ezek ellentmondanak Isten Igéjének, az Ő üzenetének. A hamis tanítás az egyik fő oka annak, amiért a hívő ember nem tud élni elszigetelten a többi hívőtől. Nekünk csatlakozni kell a Krisztusban hívők családjához, a Gyülekezethez, ahol Isten Igéjében hisznek és azt tanítják. Lehet, hogy eleinte kényelmetlenül érzi magát az ember a szentek közösségében az elkövetett bűnök miatt. Úgy érzi, hogy nem tartozhat ilyen szentek közé. De ne félj ettől. Egy Krisztus-központú gyülekezet nem egy kirakat-áruház a szentek számára, hanem egy kórház a bűnösöknek. Azok az emberek, akiket látsz a gyülekezetben, akikkel közösségben leszünk, mind emberek. Nem tökéletesek, hanem ők is szükségben vannak. Egyiknek sincs saját igazsága, mind kegyelemre utalt!

Egy jó gyülekezet Isten Igéjét fogja tanítani hirdetni, szeretetet, segítséget és támaszt fognak adni. Ha valakinek több kérdése lenne az Úr Jézusról, a mennyországról, meg kell kapja kérdéseire a választ egy ilyen gyülekezetben.

Kedves olvasó! Ne nyugodj bele abba, hogy te egy keresztyén országban élsz és egy keresztyén felekezethez tartozol. Ne feltételezd, hogy a mennybe jutsz mindezért. Tedd meg azt a tudatos lépést, hogy elfogadod az Úr Jézus áldozatát és hiszel benne személyesen. Hidd el, hogy érted halt meg. Add át életed irányítását neki és ha ezt megteszed, biztos lehetsz abban, hogy nevedet beírja az Élet könyvébe!

VÍZ A SZOMJÚHOZÓNAK

Miután be van mutatva nekünk az Új Ég és az Új Föld, az Úr Jézus azt mondja a Jelenések könyvében: „Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.” (Jelenések könyve 21:6) De pont ezután, az Úr Jézus egy olyan igazságot is mond, ami minden embert fel kellene ébresszen: „aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosaknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.” ( Jelenések könyve 21:7-8 v.) Azok számára, akik az Úr Jézust ismerik, Isten a mennyországot készíti. De mindazok, akik nem ismerik az Úr Jézust személyesen, a pokolra jutnak majd. Ő mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” (János evangéliuma 14:6). Nem létezik semleges út vagy harmadik lehetőség. Vagy az Úr Jézus követői vagyunk, vagy nem. A Biblia a végén még egy felhívást intéz az embernek, ezzel is jelezvén, hogy Isten ad még egy lehetőséget: „És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” (Jelenések könyve 22:17) Kedves lélek, valld be magadnak, hogy te is, velünk együtt az Úr Jézusra és a mennyországra szomjúhozol. És ez mind a tied lehet ingyen.

Isten hív téged magához, a gyülekezet is hív téged, mi mind hívunk téged! Jöjj Isten népe közzé. Téged Isten egy személy és egy hely számára készített. Jézus ez a személy és a mennyország az a hely. És ez a kettő mind egyetlen csomag. Nem lehet a tied a mennyország Jézus Krisztus nélkül. Bevallottad-e már neki bűneidet? Bízol-e benne? Milyen szomorú is lenne, hogy végigolvasod ezt a sorozatot a mennyországról és pont te nem jutsz oda?

* A sorozat Randy Alcorn - Heaven (Mennyország) című könyve alapján készült igehirdetések gyűjteménye

Szerkesztette: Trinfa Johanna

A bejegyzés trackback címe:

https://krisztusbanmaradni-korralhaladni.blog.hu/api/trackback/id/tr3014149213

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.