✝ = ♡

MENNYORSZÁG

(6) A Jelenlegi Mennyország - Természete

2018. szeptember 12. - KMAKH

blog_2018_09_12_mo06_sze_mennyorszag_a-jelenlegi-mennyorszag-termeszete.pngTovábblépve a jelenlegi mennyországról szólunk. Ezzel foglalkozunk a következő 3 részben. Pál apostol szerint nagyon fontos az, hogy a hívő ember megtudja mi vár rá, amikor meghal: Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felöl, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük.(1 Thessz. 4:13) Az elaludtak alatt Pál mindazokat a hívőket érti, akik meghaltak. Ha életben leszünk mi, hívők, amikor az Úr Jézus visszajön, akkor arról biztosít minket Pál, amit a 17-18.v.-ben ír: „azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel. Ahogy említve volt, ez a sorozat leginkább az örökkévaló mennyországról szól, arról a helyről, ahol örökké élni fogunk a végső feltámadás után. De mivel sok hívő testvérünk, szerettünk már eltávozott, és mi is el fogunk távozni, hacsak el nem jön addig az Úr Jézus, ezért nagyon fontos megnézni azt, hogy mit tanít a Biblia a jelenlegi mennyországról – arról a helyről, ahová a hívők távoznak most, amikor meghalnak.

Ivor Powell, az egyik neves teológus nyilatkozta idős korában: 83 éves koromban megkérdeztem magamtól, mit tudok én Isten lakóhelyéről, a mennyországról, és igazán megdöbbentem, amikor őszintén azt kellett mondjam, hogy nagyon keveset. Ahogy haladtam földi életem vége felé, a tudat, hogy nemsokára elköltözöm, egy erőteljes szomjúságot és vágyat fakasztott a lelkemben, hogy tanulmányozzam ezt a témát.

A JELENLEGI MENNYORSZÁG IDEIGLENES TERMÉSZETE

Amikor egy hívő ember meghal, akkor ő azonnal belép egy olyan helyre, amit teológiai nyelvezettel közbevetett állapotnak neveznek, egy olyan ideiglenes megálló, ami az elmúlt földi életünk és a jövőben történő feltámadt életünk között létezik, ahol majd az örökkévaló Új Földön leszünk. Általában, amikor most azt a szót használjuk, hogy mennyország, ez alatt értjük azt a helyet, ahol most léteznek az elköltözött hívő emberek. Ezt hívjuk jelenlegi vagy átmeneti mennyországnak, mert az nem a végleges mennyország. Amikor pl. a gyermekeknek azt mondjuk, hogy nagymama elköltözött a mennyországba, akkor ez alatt ezt a jelenlegi mennyországot értjük.

Meghatározás szerint ez a közbevetett állapot, mint ahogy a nevében is szerepel, egy ideiglenes állapot. Az élet ebben a mennyországban, ahová kerülünk, mikor meghalunk, és ahol tartózkodni fogunk a testünk feltámadása előtt, sokkal jobb, mondja Pál, mint itt élni ezen az elátkozott Földön. Mégis, ez a köztes állapot nem a hívő ember végső megállója. Habár egy csodálatos hely, a jelenlegi mennyországot Isten nem úgy alkotta, hogy az legyen a hívő végső lakhelye. Isten gyermekei egy olyan életre lettek elhívva és felkészítve, amit feltámadt testben fognak eltölteni egy feltámadt Földön. Nem szabad szem elől veszítsük a mi végső megállónkat. Mert, ha szem elől veszítjük, összezavarodunk és nem fogjuk tudni, hogy hol, és miként fogjuk eltölteni az örökkévalóságot.

ÖRÖKKÉ ÉLÜNK A MENNYORSZÁGBAN?

A válasz erre a kérdésre attól függ, hogy mit értünk pontosan mennyország alatt. Az Úrral leszünk-e mindörökké? Természetesen IGEN! Vajon mindörökké vele maradunk azon a helyen, ahol Ő most van, a jelenlegi mennyországban? NEM. A jelenlegi mennyországban az Úr Jézus jelenlétében leszünk, és örülni fogunk, de mi reménységgel nézünk elébe a mi testünk feltámadásának és végleges átköltözésünknek az Új Földre, ahogy az Ige is leírja.

Ezt meg kell ismételnünk, mert elég gyakran félre van értve, nem beszélve a rengeteg tévtanitásról, ami ezzel kapcsolatosan kering az emberek között. Amikor meghalunk, a Krisztusban hívő emberek nem abba a mennyországba kerülnek, ahol örökké élni fogunk! Hanem egy közbevetett, ideiglenes helyre kerülünk, de akkor is az Úrral leszünk. Ebben az ideiglenes mennyországban, ahol mindazok vannak, akik bűnbocsánatot nyertek az Úr Jézus vére és áldozata révén, várni fogjuk azt a napot, amikor az Úr Jézus visszatér a földre, megtörténik a testünk feltámadása, az utolsó ítélet és az Új Ég és Új Föld megteremtése. Ez egy olyan központi igazsága a Bibliának, amit, ha nem értünk meg, akkor a mennyországgal kapcsolatosan össze leszünk zavarodva.

Lehet, hogy most nekünk idegennek hangzik az, hogy az a mennyország ahová kerülünk, amikor meghalunk, nem tart örökké, de mégis igaz. Mert mi, hívők gyakran mondjuk azt, hogy Istennel leszünk a mennyben örökre. De a Biblia tanítása erről a helyről sokkal gazdagabb. Elmondja azt pl, hogy lesz egy Új Ég és Új Föld – egy teljesen megújult teremtés, és mi ott lakunk Istennel örökké. Lesz egy új egyesítése a Mennynek a Földdel. Össze lesz kötve az Új Ég és Új Föld úgy, mint soha azelőtt.

Nézzünk meg egy képzeletbeli utazást, hogy illusztráljuk a különbséget a jelenlegi mennyország és az örökkévaló mennyország között. Tegyük fel, hogy itt élünk a mi kis falunkban, egy szegény házban. Majd egy nap kapjuk a hírt, hogy egy gyönyörű házat örököltünk Budapesten. Azzal az új házzal még egy olyan munkahely is jár, amit szeretünk és ami után egész életünk során vágyakoztunk. Mi több, az is kiderül, hogy ez az új ház nagyon közel van mindazokhoz, akiket szeretünk.

Elindulunk busszal Budapest felé, de Debrecenben váltani kell, át kell ülni majd egy másik buszra, és ott várni kell egy egész délutánt. A debreceni buszmegállónál találkozunk olyan családtagokkal, akiket már rég nem láttunk, de ők is arra a buszra várnak, ami Budapest felé tart. Szóval, úton Debrecen felé, ha a jegykezelő megkérdezi tőlünk, hogy hová tartunk, mit felelünk? Debrecenbe? NEM! Azt fogjuk mondani, hogy Budapestre, mert az a végső állomásunk. Ha meg is említjük Debrecen-t, annyit mondunk, hogy ott szállunk át, azon keresztül megyünk Budapest felé. Amikor barátainkkal beszélünk itt, ahol lakunk arról, hogy hol fogunk élni ezután, akkor Debrecent mondunk vagy Budapestet? Azt fogjuk mondani, hogy Budapesten, lehet Debrecent, ahol átszállunk, meg sem említjük, még akkor sem, ha több órát kell ott várakoznunk. Még, ha egy hetet is kellene ott várni, akkor sem azt tartanánk szem előtt, hanem Budapestet, mert Debrecen csak egy megálló, de nem a végmegálló. A végleges, állandó lakásunk Budapesten lesz.

Hasonlóan, az a mennyország, ahová kerülünk, amikor meghalunk, a jelenlegi mennyország, csak egy ideiglenes lakóhely, csak egy megálló a végső állomás előtt, ami az Új Föld lesz minden Krisztusban hívő számára. Ez az, amit Isten Igéje ígér nekünk – mi az Úr Jézussal és a szentekkel fogunk élni örökké, nem egy ideiglenes helyen, hanem az Új Földön, ahol Isten együtt lakik az övéivel.

VÁLTOZIK-E A MENNYORSZÁG?

Egyedül csak Isten örökkévaló és önmagában létező lény. Istenen kívül minden más teremtve van! A mennyországnak ezért nem lehetnek pontosan ugyanolyan tulajdonságai, mint Istennek. A mennyország nem Isten lényének a része, hanem egy hely, amit Ő hozott létre. A mennyország is teremtve van. Nem egy olyan hely, ahol Istennek szükségszerűen lakoznia kell, hanem egy olyan hely, ahol ő úgy döntött, hogy lakni fog. Mivel a mennyország egy olyan hely, ahol angyalok is élnek, ahol véges lények jönnek és mennek, ezért a mennyország is egy véges környezet kell legyen, egy jól meghatározott hely.

Mivel Isten teremtette a mennyországot, ezért a mennyországnak is van egy kezdete, de ha van kezdete, akkor nem lehet végtelen, sem időben, sem térben. Volt egy múltja (még az Úr Jézus testet öltése, halála és feltámadása előtt), van egy jelene (a menny, ahová most kerülnek az eltávozott hívők), és van egy jövője (az örökkévaló mennyország vagy Új Föld). Az elmúlt mennyország, a jelenvaló mennyország és a jövő, vagy örökkévaló mennyország, ezeket mind mennyország-nak hívjuk és nevezzük, de ezek nem szinonimák, nem jelentik ugyanazt a helyet, még akkor sem, ha ezekben mind ott lakozik Isten.

A mennyországról szóló könyvek elég gyakran elmulasztják azt, hogy különbséget tegyenek a közbevetett állapot, a jelenlegi mennyország és az örökkévaló mennyország között, mindegyikre ugyanazt a megnevezést használják, hogy mennyország. De ez a legtöbb embert összezavarja. Elhomályosítja a gondolkodásunkat és megakadályoz abban, hogy különbséget tegyünk fontos biblikus igazságok között. Ezért jól tesszük, ha e sorozaton belül azt a helyet, ahová a hívő ember kerül, mikor meghal, jelenlegi mennyországnak vagy közbevetett állapotnak nevezzük. Az örökkévaló állapotra pedig használni fogjuk az Új Föld kifejezést, vagy örökkévaló mennyország-ot. Értsük meg, hogy nagyon fontos különbséget tenni a kettő között. A jelenlegi mennyország csak egy ideiglenes hajlék, egy megálló, egy várakozó hely addig, amíg az Úr Jézus vissza nem tér, és meg nem történik a feltámadás. A mi igazi, végleges hajlékunk az örökkévaló mennyország, az Új Föld. Istennek a megváltással kapcsolatos ígéretei végső és teljes beteljesülésüket majd az Új Földön érik el, és nem a jelenlegi mennyországban.

Ne feltételezzük tehát tévesen azt, hogy a mennyország nem változhat! Egyedül Isten nem változhat. De Isten világosan mondja, hogy a mennyország változni fog. Mert Isten áthelyezi pl. az Új Földre: Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala(Jel. 21:1). Ehhez hasonlóan, amit most Pokolnak nevezünk, az is át lesz helyezve egy napon. A nagy fehér trón előtt történő ítélet után, a pokol is az örök tűznek tavába vettetik (Jel. 20:14-15).

KÜLÖNBSÉGTÉTEL A JELENLEGI ÉS A JÖVŐ, VAGY ÖRÖKKÉVALÓ MENNYORSZÁG KÖZÖTT

Milyen a mennyország, vagy milyen lesz a mennyország? Erre a kérdésre két lehetséges válasz létezik. A jelenlegi, közbevetett mennyország az angyalok birodalma, el van választva e Földtől. Ezzel ellentétben a jövő mennyország az emberek birodalmában lesz, a Földön. Akkor Isten lakóhelye ott lesz, ahol az emberek is laknak, egy feltámadt univerzumban, ahogy a Jel. 21:1-3-ban olvassuk: „Ezután láték új eget és új földet… és én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből… és hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük.” A mennyország, Isten lakóhelye egy napon az Új Földre lesz helyezve.

Figyeljük meg az Igét, hogy az Új Jeruzsálem, ami a mennyben volt, le fog ereszkedni onnan a mennyből. Hová fog alászállni? Az Új Földre. Attól kezdve az Isten sátora a megváltott emberekkel lesz az Új Földön.

Egyesek úgy érvelnek, hogy az Új Földet ne hívjuk úgy, hogy mennyország. De ha azt a helyet, ahol Isten lakik mennyország-nak nevezzük és úgy olvassuk, hogy Isten lakozást vesz az emberek között az Új Földön, akkor a Mennyország és az Új Föld végül is ugyanarra a helyre utal. Úgy olvassuk, hogy Istennek és a Báránynak a trónja az Új Jeruzsálemben lesz, ami viszont le fog ereszkedni az Új Földre. A lényeg, bárhol is olvassuk, hogy ahol Isten lakozik az ő népével és uralkodik a trónon, azt a helyet mennyország-nak nevezzük.

Egy napon tehát a mennyország és az Új Föld majd különleges módon egyesül. Az Új Föld is mennyország lesz számunkra. A megdicsőült hívők tehát feltámadt, megdicsőült testben a mennyországban lesznek, miközben az Új Földön, Isten jelenlétében lakoznak majd örökre. Az Úr Jézus azt mondja az ő tanítványainak a Ján. 14:23-ban: „ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Amiről itt beszél az Úr Jézus, az egy előképe Isten végső tervének. Nem az, hogy felvisz minket egy olyan helyre, ami számára készíttetett, hanem lejön ide hozzánk és velünk lakik egy olyan helyen, ami a mi számunkra készíttetett.

A legtöbb ember úgy tekint és úgy érti a mennyországot, mint egy test nélküli létezési formát. Sokan elfelejtik, hogy a mennyország egy olyan hely lesz, ahol Isten velünk, feltámadt hívő emberekkel lakozik egy feltámadt, újjáteremtett Földön. Mint ahogy az Úr Jézus testben megjelent Isten, úgy az Új Föld lesz a testet öltött mennyország. Leegyszerűsítve, ha a jelenlegi mennyországra azt mondjuk, hogy ott van fent, az eljövendő, örökkévaló mennyország itt lesz lent, az Új Földön. Ha nem értjük meg a különbséget a kettő között, akkor nem értjük meg Isten tervét és nem fogjuk látni azt sem, hogy milyen is lesz a mi örökkévaló hajlékunk, életünk. Ez Isten végső terve, a megváltás tetőfoka, amikor mindezt megvalósítja.

ÖNTUDATÁNÁL MARAD-E AZ EMBER A HALÁLA UTÁN?

Préd. 12:7 És a por földdé lenne, mint azelőtt volt; a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta volt azt. Az ember lelke, a halál beáltakor a mennybe vagy a pokolba kerül. Az Úr Jézus úgy írja le Lázárt és a gazdag embert, mint akik nagyon is öntudatuknál vannak a haláluk után (Luk. 16:22-31). Az Úr Jézus azt mondta a haldokló gonosztevőnek a kereszten: még ma velem leszel a paradicsomban. Pál apostol azt mondja, hogy meghalni annyit jelent, mint az Úr jelenlétébe kerülni (Fil. 1:23). Azt is mondja a 2 Kor. 5:8-ban: inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz. Haláluk után, a mártírok úgy vannak bemutatva a mennyországban, mint akik fennszóval kiáltanak Istenhez, hogy igazságot szolgáltasson a földön. Ezek az igeszakaszok nagyon erőteljesen és világosan azt tanítják, hogy nem létezik olyan dolog, hogy lélekalvás, vagy egy hosszabb öntudatlan állapot a földi lét és a mennyben való létezés között. Az a kifejezés, hogy elaludni vagy elaludtak, ebben az Igében és máshol is, a hívő ember halálára utal, ami a halott testnek arra az állapotára utal, mintha feküdne, aludna. A lélek eltávozása a testből földi életünk végét jelenti. A mi lényünk fizikai része, az élettelen testünk alszik, egészen a feltámadásig, míg a lelkünk eltávozik a mennybe és tovább létezik egy öntudatos állapotban az Úrnál (Dán. 12:2-3, 2 Kor. 5:8).

Vannak, igaz, olyan Ószövetségi igeversek, mint pl. a Préd. 9:5 Mert az élők tudják, hogy meghalnak; de a halottak semmit nem tudnak, és azoknak semmi jutalmok nincs többé; mivelhogy emlékezetük elfelejtetett.  Ez utalás a halott ember fizikai megjelenésére, és nem tükrözi teljesen az Újszövetség kinyilatkoztatott igazságait az elköltözött lelkekről és azoknak tudatos állapotáról.

Minden egyes utalás a Jelenések könyvében arra, hogy hívő lelkek beszélnek és imádják Istent a mennyben még a halottak feltámadása előtt, bizonyítja, hogy lelki létezési formánk egy tudatos állapot, nem pedig egy alvás a halál után. (Itt megemlítjük, hogy sokan, akik a lélek alvásában hisznek, azt is hiszik, hogy a lélek testetlen lesz a halál beáltakor. Nem találnak magyarázatot arra, hogy testetlen lények, lelkek, hogyan tudnak aludni, mert az alvás feltételez egy fizikai testet.)

MEG LESZÜNK-E ÍTÉLVE HALÁLUNK UTÁN?

Amikor meghalunk, szembenézünk azonnal egy olyan ítélettel, amit úgy nevezünk, hitünk ítélete. Ennek az ítéletnek az eredménye az lesz, hogy vagy a jelenlegi mennyországba jutunk, vagy a jelenlegi pokolba. Ez a kezdetleges ítélet nem függ a mi cselekedeteinktől, hanem hitünktől. Ha elfogadtuk az Úr Jézus Krisztust, az ő áldozatát, halálát, bízunk benne igazán, akkor Isten az Ő Fiának áldozatát látja életünkben és nem a bűneinket. Mert a megváltás egy ingyen ajándék, amihez mi nem járulhatunk hozzá semmivel.

De ezt az első ítéletet ne tévesszük össze a végső nagy ítélettel, vagy ahogy másként is nevezik, a cselekedeteink megítéltetésével. Hívők és hitetlenek is szembe kell nézzenek a végső ítélettel. 2 Kor. 5:10 Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót vagy gonoszt. Ez a végső ítélet a cselekedeteinket fogja megítélni, nem a hitünket. Üdvösségünket nem a mi cselekedeteink határozzák meg, hanem a mi hitünk. De a cselekedeteink határozzák meg a jutalmat, amit kapni fogunk majd. Hűségünknek lesz jutalma, mint ahogy azt az Ige számtalan helyen bizonyítja. De a hitetlenek is szembenéznek egy olyan ítélettel, ami megítéli majd az ő cselekedeteiket. A Biblia azt mondja, hogy ez Isten nagy, fehér trónja előtt fog történni, a régi földi lét végén, és közvetlenül az Új Föld kezdeténél: Jel. 20:11-13.

Változnak a vélemények arról, hogy a hívő embereknek ez az ítélete pontosan mikor is fog történni. Egyesek azt mondják, hogy a halál után, másik úgy gondolják, hogy a jelenlegi mennyországban, halálunk és az Úr Jézus eljövetele között. Mások azt mondják, hogy egyidőben történik majd a hitetlenekkel Isten nagy, fehér trónja előtt. Nem tudjuk.

A JELENLEGI MENNYORSZÁG ENNEK A VILÁGUNKNAK (UNIVERZUM) A RÉSZE VAGY EGY MÁSIKNAK?

A jelenlegi mennyország láthatatlan a földön élők számára. De csak azért, mert nem látjuk, ez még egyáltalán nem bizonyítja, hogy nem is létezik. Létezik egy olyan, számunkra láthatatlan birodalom, ahol az angyalok és a szentek léteznek. A Bibliában még azt is találjuk, hogy néha Isten megengedi az embernek, hogy betekintést nyerjen a jelenlegi mennyországba. Ott van Istvánnak, a mártírnak az esete, akinek megadatott, hogy lássa az Úr Jézust a mennyországban. Isten megnyitotta István szemeit, hogy belelásson egy másik dimenzióba, valóságba. Ő nem álmodta ezt, hanem benézett egy másik valóságba, ami el van rejtve a földön élők elől. A teológusok azt mondják, hogy a jelenlegi mennyország egy valós TÉRrel és IDŐvel rendelkező hely. Hogy ez a mi jelenlegi világunkban van vagy nem, az egy titok a számunkra.

Elizeus egy alkalommal azért imádkozik, hogy Isten nyissa meg szolgájának szemeit, hogy lásson. Miután Isten megnyitja annak szemeit, a szolga látta, hogy a hegy be volt borítva tüzes lovagokkal és szekerekkel (2 Kir. 6). Vannak, akik állítják, hogy ezek a lények, tüzes lovagok és szekerek a mi világunknak részei, csak láthatatlanok a számunkra. Vagy egy velünk párhuzamos világban léteznek. Egy harmadik legkevésbé elfogadott magyarázat az, hogy ezeket nem szabad szó szerint értelmezni, ezek csak hasonlatok, metaforák. De a szöveg nagyon is világos abban, hogy úgy István, mint Elizeus szolgája valóságos, fizikai dolgokat láttak. Ez alátámasztja azt a feltételezést, hogy a jelenlegi mennyország egy fizikai hely kell legyen. Fizikai és lelki létezés nem ellentétes fogalmak. Ezek nem mondanak ellent egymásnak. Lelki lények – mint mi most – létezhetnek egy fizikai világban. Isten lélek és az angyalok is lelki lények, de Isten is, ők is létezhetnek fizikai környezetben, mint ahogy ez az Új Földön lesz.

kmakh_profile_big_hun_flag_small.pngHa egy vak ember visszanyerné szeme világát, és le kellene írjon a többi vak embernek egy fát, amit lát, akkor azok a vakok lehet feltételeznék, hogy az a fa nem fizikai természetű, nem szó szerint kell értelmezni, csak egy jelkép. De tévednének. Hasonlóan, nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy a jelenlegi mennyország egy fizikai hely.

* A sorozat Randy Alcorn - Heaven (Mennyország) című könyve alapján készült igehirdetések gyűjteménye

Szerkesztette: Szabó Edit

A bejegyzés trackback címe:

https://krisztusbanmaradni-korralhaladni.blog.hu/api/trackback/id/tr5514200259

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.