✝ = ♡

A HÁBORGÓ TENGER LECSENDESÍTÉSE

(1) Vihar A Tengeren

2018. október 19. - KMAKH

blog_2018_10_19_cs03-11_ph_a_haborgo_tenger_lecsendesitese_vihar_a_tengeren_1.jpgAz Úr Jézusnak ezt a csodáját Máté, Márk és Lukács is megörökíti. (Mt 8:23-27, Mk 4:35-41, Lk 8:22-25). Két alkalommal van feljegyezve, hogy az Úr Jézus lecsendesíti a tengert, ez az első, amivel foglalkozunk. E csodát, az Úr Jézus egy hosszú és fáradságos nap végén viszi véghez. Aznap sokat tanított, próbára is volt téve. Megvádolják azzal, hogy gonosz szellem van benne. Lelki megtapasztalásokat gyakran követnek lelki támadások. Egy ilyen zsúfolt nap végén az Úr Jézus fáradt volt testileg és lehet lelkileg is, viszont önzetlenül szolgált mások felé, betöltötte az emberek szükségét, akkor is amikor, neki is szüksége lett volna sokmindenre. Ez példa előttünk.

A VIHAR ELŐTT

Lukács 8:22-ben úgy olvassuk: Lőn pedig egy napon, hogy beméne a hajóba ő és az ő tanítványai; és monda nékik: Menjünk a tónak túlsó partjára. És elindulának. Az Úr Jézus volt az, aki kérte a tanítványokat, hogy hajózzanak át együtt a túlsó partra. Az Úrnak ez a parancsa viharba vezeti a tanítványokat. Igaz, hogy nem pont úgy hangzik, mint egy határozott parancs, hanem inkább, mint egy javaslat – gyertek, menjünk át. Ám a tanítványok úgy kezelik az Úr Jézus szavait, mintha parancs lenne. Odaszántak! Ha nem lettek volna azok, nem is vették volna észre szavait. Egy odaszánt szív, Jézus kérését parancsnak tekinti!

Ezzel ellentétben az olyan ember számára, ahol nincs odaszánás, szükség van hangos, határozott, erős parancsra, hogy mozduljon. Sokszor ilyenek az emberek a Bibliával szemben is. A testies embernek szüksége van erős, határozott nyelvezetre, mint: ezt nem szabad, azt nem szabad, ez tilos, az tilos, minden helyzetre, mert ha nem talál ilyen parancsot, nem fogja elhinni, hogy vannak tiltások a Bibliában. Viszont a lelki ember tud következtetni a Biblia szövegéből és észreveszi a lelki igazságokat, anélkül, hogy arra a Biblia konkrétan utaljon. Például, nincs olyan parancs a Bibliában, hogy tilos a szerencsejáték, azonban a lelki ember számára nincs is szükség ilyen parancsra ahhoz, hogy tudja, hogy ez rossz. Testies emberek nagyon harciasan állnak ki, sok bűnös tevékenység mellett, azzal érvelve, hogy nincs konkrét parancs ezek ellen. De a lelki ember tudja mi Krisztus akarata.

Márk 4:36-ban azt is olvassuk: más hajók is voltak velük! Ez elárulja, hogy milyen befolyással voltak a tanítványok a többiekre. A tanítványok odaszánása, engedelmessége az Úr Jézus parancsának, másokat is arra késztetett, hogy kövessék Őt. Velünk is így van. Soha nem tudhatjuk, hány emberre gyakorlunk hatást cselekedeteinkkel. Több emberre, mint amennyire mi gondolnánk. Éljünk úgy, hogy másokat a jóra ösztönözzünk!

A VIHAR

Elindulnak tehát a túlsó partra. Ahogy hajóznak, egy nagy vihar keletkezik. Vizsgáljuk meg ezt a vihart!

Fontos észrevenni, mi is volt a vihar okozója. Volt egy természetes oka és volt egy lelki oka is. A természetes okok között megemlítjük az időjárást, hőmérsékletet, a tenger körüli hegyeket, a szeleket – ezek is mind közrejátszottak. Azonban a vihar keletkezésének elsődlegesen szellemi, lelki okai voltak. Nem sokan veszik ezt észre. Sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy csak fizikai, természetes okokat keressünk a dolgok mögött, és nem látjuk a lelki igazságokat az élet viharai között.  Amikor csak a fizikai, természetes okokat látjuk, használjuk azokat a szavakat, hogy: szerencse, sors, ilyen az élet, stb.

Ha megnézzük a lelki okokat is, akkor már látjuk, hogy ott van Isten gondviselése, ott vannak a sátáni, szellemi erők, lelki igazságok. Úgy, mint ebben az esetben is, a próba, a nehézség sokszor váratlanul, hirtelen érkezik. Van úgy, hogy jól kezdődik a nap, szép az idő, azonban egy pillanat alatt beköszönt egy nagy vihar.

proba.pngAmikor a mennyből érkezik a nehézség, azért jön, hogy segítsen rajtunk, formáljon, de amikor az ördög küldi, azért teszi, hogy akadályozzon, pusztítson.

Próbák, amik segítenek

Nem létezik hívő ember próbák nélkül. Isten az, aki küldi ezeket. Még az engedelmes élet sem mentes a próbáktól. A tanítványok, ebben a történetben engedelmesek voltak, és odaszánást tanúsítottak az Úr iránt, mégis komoly próbát kellett kiálljanak a viharban. Azt gondolnánk, ha az Úr velünk egy fedélzeten van, akkor nem érhetnek próbák, akkor szélcsendben átjutunk a túlsó partra. Igaz, hogy sok gondnak, bajnak az engedetlenség az oka, de nem minden bajnak. Jónás viharba került, azért mert engedetlen volt, itt a tanítványok viharba kerülnek, pedig engedelmesek voltak.   

Miért rendeli Isten ezeket a próbákat életünkbe? Azért, hogy lelki igazságokat tanuljunk meg, hogy jellemünket formálja, amiket másképp nem tanulunk meg. Ezért a próbák, amiket Isten küld, nagyon  értékesek kell legyenek a számunkra. Péter azt mondja, hogy a mi kipróbált hitünk sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál. A próbák nélküli élet nem tesz jót jellemünknek. Isten azt akarja, hogy jellemesek legyünk. Ne háborogjunk, és ne adjuk fel a harcot, amikor próbák jönnek. Isten segítségünkre siet. Ez vigasztalás mindazok számára, akik, nagy próbákban vannak, annak ellenére, hogy engedelmesek voltak.

Próbák, amik akadályoznak

Mind a három evangélista, Máté, Márk és Lukács is megemlíti, hogy amikor az Úr Jézus megállítja a vihart, akkor meg is dorgálja azt! Ez a dorgálás elárulja nekünk, hogy valamilyen gonosz erő volt a vihar mögött. A Sátán volt a vihar okozója. Jób könyve is bizonyíték arra, hogy az ördög igenis képes nagy zavart okozni a természet erői között. Az ördög is próbára tehet minket és a célja az, hogy akadályozza az Úrral való járásunkat. Ő a próbákat, azért adja, hogy visszatartson az engedelmességben, odaszánásban, hogy feladjuk a harcot, hogy ne kövessük az Urat. Akárhányszor lehetőségünk nyílik szolgálni, követni Őt, az ördög is ott lesz, hogy azt megakadályozza. Ne becsüljük alá az ördög jelenlétét sem életünkben.

A TANÍTVÁNYOK A VIHARBAN

Erőteljes vihar lehetett, annyira, hogy még a tanítványok is megijedtek, pedig gyakorlott halászok voltak. Ha még ők is megijedtek, akkor valóban nagy és veszélyes vihar volt. Amikor látták, hogy életük veszélyben forog, az Úr Jézushoz kiáltottak. Máténál úgy olvassuk: az ő tanítványai hozzá mentek. A megfelelő személyhez mentek segítségért. Bölcsen jártak el, hogy a nehézségben az Urat keresték. Nehézségben nekünk is Hozzá kell jönnünk!  A Zsoltárok 107:28-29-ben ezt írja: „De az Úrhoz kiáltának az ő szorultságukban és sanyarúságukból kivezeté őket. Megállítá a szélvészt, hogy csillapodjék, és megcsendesedtek a habok.” Te kedves lélek, hová, kihez fordulsz, amikor nehézségbe kerülsz? Ez a világ és az ördög egy csomó lehetőséget, alternatívát kínál neked, amikor nehéz helyzetbe kerülsz. Te azonban gyere mindig az Úrhoz!        

A tanítványok könnyen az Úrhoz tudtak fordulni, hiszen, magukkal vitték, ott volt közel, a hajóban. Igaz, hogy nincs szükségünk az Úr fizikai jelenlétére, ahhoz, hogy segítségül hívjuk őt a nehéz időkben, arra viszont igen, hogy lelkileg jelen legyen az életünkben. Minden tevékenységben, utazásban, magunkkal kell vigyük őt, hogy mikor beköszönt a rossz idő, azonnal tudjunk hozzá folyamodni. Sokak hajója üres s mikor beköszöntenek a gondok, nehézségek, nincs, kihez forduljanak. Segítség nélkül maradnak a szükség idején.

Ahhoz, hogy Őt életünk hajójába bevegyük, szükség lesz több áldozatra, több helyre, több időre, több energiára, hogy gondoskodjunk Róla is, azonban csak így vészelhetjük át az élet nagy viharait!

AZ ÚR JÉZUS A VIHARBAN

Az Úr Jézus pihenése: Jézus e nagy vihar közben alszik. Ezt is megörökíti mind a három evangélium. Az egyetlen alkalom a Bibliában, amikor az Úr Jézusról azt olvassuk, hogy alszik. Abból, hogy fáradt és alszik, kitűnik emberi természete, hogy ura a helyzetnek és lecsendesíti a vihart, ebből pedig isteni természete. Az a tény, hogy alszik, amikor az övéi viharban vannak, arra enged következtetni, hogy nem törődik velünk. Ám az Úr Jézusnak nem kell ébren lennie ahhoz, hogy ismerje és tudja a szükségeinket, gondjainkat. Ő Isten, mindent lát és mindent tud!

Az Úr Jézus szava: Mindegyik evangélium, amelyben ez a csoda szerepel, aláhúzza, hogy az Úr egyszerűen, csak szavával állította meg a vihart. A mód, ahogy az Úr Jézus véghezviszi ezt a csodát, alátámasztja Isten szavának, az Ő Igéjének erejét. A Biblia, már első lapjain igen nagy jelentőséget tulajdonít Isten szavának. Számtalanszor olvassuk a teremtéstörténetben, hogy Isten szólt és lett. Az Ő kimondott szava meghatározó volt a teremtésben is. Ahogy mondja a Zsoltárok 33:6-ban „Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük.”

Isten szavának ereje ma is csodákra képes akár életünkben is. Vesd csak be magad rendszeresen Isten Igéjének olvasásába, és észreveszed, hogy teljesen megváltoztatja az életed! Ha Ő képes, egyetlen szavával megállítani egy hatalmas vihart, akkor képes az életünkben is minden vihart megállítani!

Az Úr Jézus dorgálása: Mindhárom evangéliumban érzékelhető, hogy az Úr egy határozott feddést, vagy kemény dorgálást használ, hogy lecsendesítse a vihart. Ez arra tanít minket, hogy nagyon határozottan és keményen kell fellépjünk a bűnnel szemben. Az a gondolat, hogy toleránsan, enyhén kezeljük a gonoszságot, bűnt, egyenesen a pokolból jövő hazugság. Soha nem leszünk képesek semmit sem tenni a gonoszság, a rossz ellen, ha kesztyűs kézzel bánunk vele. Az emberek nem szeretik, ha szembesítik őket bűneikkel, ám a viharokat nem fogjuk tudni másképp megállítani, csak úgy ha a rossz szeleket megszüntetjük. A mai idők egyik átka, sokszor még a gyülekezetben is, hogy olyan gyengén, engedékenyen kezeljük a bűnt.

kmakh_profile_big_hun_flag_small.pngA Márk 4:37-ben úgy olvassuk: a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelék. Lukács pedig úgy írja, hogy a hajó már-már elsüllyedt. Más szóval a tanítványoknak azonnal szükségük volt a segítségre és az Úr Jézus nem hagyja őket cserben. Időben érkezik. Van úgy, hogy Isten megengedi, hogy nyakunkig érjen a víz, mielőtt megszabadít minket. Ezt tapasztalták a zsidók is a vörös tengernél, már-már elpusztultak, amikor jött a segítség. Isten mindig időben érkezik az övéi segítségére, nem siet, de nem is késik soha. Adjunk hálát ezért!

Szerkesztette: Paniti Helga 

A bejegyzés trackback címe:

https://krisztusbanmaradni-korralhaladni.blog.hu/api/trackback/id/tr3214253499

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.