✝ = ♡

MENNYORSZÁG

(13) Szószerinti vagy jelképes értelmezés?

2018. október 31. - KMAKH

E témakörön belül, most az értelmezési módszereket fogjuk tárgyalni. Elég gyakran mi mind valamilyen értelmezési feltételezéssel közeledünk a Szentíráshoz. Sok esetben a mi értelmünk zárva marad egy bizonyos Igei szöveg jelentése előtt azért, mert eleve előítéletektől teli gondolatokat illesztünk a…

Tovább

Ideje visszatérni a dicsőítés szívéhez, lényegéhez?

Kissé elábrándoztam, majd visszazökkenve a valóságba azon kaptam magam, hogy a ,,Zene nem szól már” című éneket éneklem. Megdöbbentett, amikor rájöttem, hogy mivel kívülről tudom az éneket, és jól is ment, csak úgy magától haladtam tovább a sorokkal. Valószínűleg te is emlékszel a refrénre: ,,Adj…

Tovább

A HÁBORGÓ TENGER LECSENDESÍTÉSE

(2) Mester, nem törődöl velünk?

„Ő pedig a hajó hátsó részében egy vánkoson szunnyadt. És fölkeltették őt ezekkel a szavakkal: Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk?” - Márk 4:38 Az idézett szövegrészlet alapján kijelenthető, hogy Jézus tanítványai válsághelyzetben két dolgot tettek: könyörögtek és enyhén Jézust hibáztatták.…

Tovább

MENNYORSZÁG

(12) Krisztoplatonizmus - Téves feltételezések

Nem véletlen, hogy Pál apostol részletesen leírt védőbeszédet fogalmazott meg a fizikai feltámadásról a Korinthusbeliekhez írott levelében, akiket a görög dualista filozófiai irányzat erősen befolyásolt. Azt tanították nekik, hogy a lelki és fizikai dolgok összeférhetetlenek. Azonban, Krisztus,…

Tovább

A HÁBORGÓ TENGER LECSENDESÍTÉSE

(1) Vihar A Tengeren

Az Úr Jézusnak ezt a csodáját Máté, Márk és Lukács is megörökíti. (Mt 8:23-27, Mk 4:35-41, Lk 8:22-25). Két alkalommal van feljegyezve, hogy az Úr Jézus lecsendesíti a tengert, ez az első, amivel foglalkozunk. E csodát, az Úr Jézus egy hosszú és fáradságos nap végén viszi…

Tovább

MENNYORSZÁG

(11) A Megváltás Messzemenő Hatásai - Semmi Elátkozott Nem Lesz Többé

Az örökkévalóságban minden megdicsőült állapotba kerül majd, még a természet is. A Bibliának ez a világos tanítása az örök mennyország felől. Amit mennynek nevezünk nem más lesz, mint az élet egy tökéletes világban, úgy, ahogy Isten az ő eredeti szándéka szerint megtervezte az emberiséget, hogy…

Tovább

A BÜSZKESÉG LEGÁRNYALTABB FORMÁJA

Éveken át egy mély alkalmatlanság érzéssel küzdöttem. Ez általában egy „tisztelettudó” hozzáállással jelentkezett: miért szólaljak fel, mikor más is tud? Miért kellene nekem egy órán tanítani, mikor mások erre inkább képesek? Miért kellene nekem elfogadni azt a…

Tovább

A NAGY HALFOGÁS

(4) A Csoda Résztvevői és Eredményei

„Ahogy ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak hálóik. Intettek azért a másik hajóban levő társaiknak, hogy jöjjenek, és segítsenek nekik. Azok odajöttek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy csaknem elsüllyedtek. Amikor látta ezt Simon Péter,…

Tovább

MENNYORSZÁG

(10) A Megváltás Messzemenő Hatásai - A Föld Megváltása

Nagyon meglepő és csodálatos azt látni, hogy a Megváltás fogalma a Bibliában egy visszatérést feltételez az eredeti állapothoz, a bűn előtti helyzethez, amikor minden szép és jó volt, mentes minden rossztól. Megváltani, megszabadítani azt is jelenti igazából, hogy…

Tovább