✝ = ♡

ÖTEZER FÉRFI MEGVENDÉGELÉSE

(2) Megszánta őket

2018. november 30. - KMAKH

Amilyen volt az Úr Jézus Krisztus ezen a világon, mikor testben itt járt, olyanok kell legyenek mindazok, akik hisznek benne és követik őt. Ahogy János mondja, ő volt az igazi világosság a világba, amely megvilágosít minden embert. És ehhez hasonlóan, ő azt mondja az övéinek: ti…

Tovább

MENNYORSZÁG

(17) Várván testünknek megváltását - A feltámadás messze ható ereje

„Miért vállalta Isten ezt az egészet, hogy a bűnbeesésünk következtében bűnfoltos testünket újjá tegye és halhatatlanságba öltöztesse?...Mert az Ő Fia halálával fizetett azért, hogy az Atya akarata célhoz érjen a materiális, fizikai teremtettségben, mégpedig az, hogy Ő…

Tovább

Ha nem harcolsz a testi kívánságok ellen...

- John Piper -

'Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket: tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. ' - (1Péter 2:11) Mikor szembesítettem egy férfit a paráznasággal amiben élt, próbáltam megérteni a helyzetét, és könyörögtem neki, hogy térjen…

Tovább

ÖTEZER FÉRFI MEGVENDÉGELÉSE

(1) Áttekintés

„Amikor ezt meghallotta Jézus, elment onnan hajón egy puszta helyre egyedül. A sokaság pedig ezt hallva gyalog követte őt a városokból. Amikor Jézus kiszállt, nagy sokaságot látott maga körül, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, odamentek hozzá a…

Tovább

MENNYORSZÁG

(16) Várván testünknek megváltását - A teremtett világ fohászkodása

„Isten királysága…nem csupán bizonyos személyek megváltására vagy bizonyos kiválasztott embercsoportok megváltását jelenti. Nem kevesebb ez, mint az egész világmindenség újjászületése, amely az új ég és új föld létrejöttében teljesedik ki.” -Anthony Hoekema- Az evangélium sokkal hatalmasabb, mint…

Tovább

Forradalmi megújult keresztyén szív

- Timothy Keller -

Az egyik legszembeötlőbb dolog Márk evangéliumával kapcsolatosan (csakúgy, mint a többi evangéliumokkal kapcsolatosan) az, hogy az Úr Jézus milyen nagy figyelmet szentel az emberi szívnek. A béna meggyógyítása történetének középpontja az, ahogyan „Jézus lelkében azonnal látta, hogy így tanakodnak…

Tovább

A HÁBORGÓ TENGER LECSENDESÍTÉSE

(5) Hirtelen szélvihar

A Galileai tenger partja olyan vidék volt, amit az Úr Jézus gyakran meglátogatott, szinte mondhatni, itt fordult meg a leggyakrabban. Nagyon sok csodát, gyógyítást vitt véghez ezen a vidéken. A tanítványokat is erről a helyről hívta el. Egy nagyon fárasztó és hosszú nap végén,…

Tovább

MENNYORSZÁG

(15) Várván testünknek megváltását - Mennyei testek

Az Úr Jézus Krisztus feltámadás utáni élete a mi feltámadás utáni életünket példázza! Nem csak annak vagyunk tudatában, hogy milyen most a testünk, hanem van egy példa a Szentírásban arról, hogy milyen a feltámadottak teste is. Nagyon sokat mond az Ige Krisztus feltámadás…

Tovább

A VÁLÁS MAGJA

Nemrégiben egy csoport huszas évei elején levő fiatal nővel és férfival beszélgettem az egyedüllétről, az udvarlásról, a barátkozásról. Végül a beszélgetés a házasság, meg annak örömei és nehézségei felé terelődött. Felismertük, hogy amint ezek a fiatalok fontolgatják…

Tovább

A HÁBORGÓ TENGER LECSENDESÍTÉSE

(4) Csodálkozás és Félelem

„Ekkor nagy félelem fogta el őket, és ezt mondták egymásnak: Kicsoda ez, hogy a szél is, és a tenger is engedelmeskedik neki?” - Márk 4:41 „Az emberek pedig elcsodálkoztak, és így szóltak: Kicsoda ez, hogy a szél és a tenger is enged neki?” - Máté 8:27  Az előbb idézett Igeversek mutatják…

Tovább