✝ = ♡

MENNYORSZÁG

(19) Új Föld - A régi Föld elpusztul vagy megújul?

2018. december 12. - KMAKH

blog_2018_12_12_mo19_kk_mennyorszag_uj_fold_a_regi_fold_elpusztul_vagy_megujul.png„A megváltás munkájában, Isten nem semmisíti meg kezének alkotásait, de megtisztítja azokat a bűntől és tökéletessé teszi, hogy végül elérhessék azt a célt, amelyre teremtve lettek. A szóban forgó kérdésre alkalmazva ezt, ez az alapelv azt jelenti, hogy az új föld, amelyet várunk, nem lesz teljesen különböző a jelenlegitől, újjáteremtett és dicsőséges lesz az a föld.” ~ Anthony Hoekema ~

Teljesen el fog pusztulni a jelenlegi ég és föld, és egy új univerzum fog előállni? Vagy a jelenlegi univerzum megújul és teljesen átváltozik? Első látásra sok igevers azt a választ adja, hogy „teljesen elpusztul”:

„Régente fundáltad a földet, s az egek is a te kezednek munkája. Azok elvesznek, de te megmaradsz, mindazok elavulnak, mint a ruha, mint az öltözetet, elválasztod azokat, és elváltoznak.” (Zsoltárok 102: 26-27).

(Jézus mondta) „Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak” (Lukács 21:33).

„Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.” (2.Péter 3:10)

„Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és a tenger többé nem vala.” (Jelenések 21:1).

Ezzel ellentétben, a következő igék arról beszélnek, hogy a föld megmarad mindörökké (Prédikátor 1:4, Zsoltárok 78:69). Ugyanakkor látnunk kell, hogy az a héber szó, amelyet ezekben a versekben „Örökké” értelemmel fordítottak, máshol olyan módon van használva, amely arra utal, hogy valami nem örökkévaló (pl. 5. Mózes 15:17). Az viszont világos mindenképp, hogy a jelenlegi föld nem marad meg mindörökké- de mit is jelent ez valójában?

MEGÉGETETT VAGY MEGÚJÍTOTT, MEGTISZTÍTOTT

A Szentírás azt mondja, hogy Isten ítéletének tüze megégeti a „fát, szénát, pozdorját”, viszont megtisztítja az „aranyat, ezüstöt és a drága köveket”, amelyek mind túlélik a tüzet és tovább jutnak az új univerzumba (1. Korinthus 3:12-15). Hasonlóképpen, János apostol megjegyzi, hogy amikor a hívők meghalnak, mindaz, amit ezen a földön Krisztusért tettek „követni fogják őket a mennyországba” (Jelenések 14:13). Ezek olyan földi dolgok, amelyek túlélik ezt a jelenlegi földet. Albert WoIters így ír erről: „Azok a megtisztult földi cselekedetek nyilván magukba foglalják az ember kulturális termékeit is. Nincs okunk arra, hogy kételkedjünk abban, hogy ezek megtisztulva és átváltozva, a bűn átkától megszabadulva, megtartva egy folytonosságot ezekkel a tapasztalatokkal, épp úgy, ahogyan a feltámadott testünk is test lesz”.

Ahogyan azt néhány igében láthattuk, amely a föld megújulásáról, helyreállításáról beszél, ugyanaz a föld, amely a pusztulásnak van fenntartva ugyanúgy a helyreállításnak és ujjáteremtésnek is fenn van tartva. Talán az első részét könnyebben megértjük, mint a másodikat. Ezért, sokszor a pusztulást, mint teljes végleges pusztulást értelmezzük, nem pedig úgy, ahogyan erre utalás van: egy olyan pusztulás, amely helyreállításban s újjáteremtésben folytatódik.

Több teológus is ezt az időszakos, nem örökkévaló pusztulás szemszögéből vizsgálja a megírottakat. Wayne Grudem a 2.Péter 3:10 -ről szóló értekezésében, amely arról beszél, hogy minden pusztává lesz, ezt írja: „Mindez azt sugallja, hogy Péter, nem úgy beszél a földről, mint bolygóról, sokkal inkább a kifejezés a föld felszínére utal (amely a felszínen vagy felszínben van).”

Anthony Hoekma ezt mondja „Ha Isten teljesen megsemmisítené a jelenlegi világegyetemet, a Sátán nagy győzelmet aratna. … Ez azt jelentené, hogy a Sátánnak sikerült annyira tönkretennie a jelen világegyetemet és jelenlegi földet, hogy Isten már semmihez nem tudna kezdeni vele, csupán eltörölni tudná a létezők sorából. De a Sátán sosem aratott ekkora győzelmet. Sőt, a Sátán mindörökre és véglegesen legyőzetett. Akkor fedi fel Isten a megváltásnak, ennek a nagy győzelemnek a teljes dimenzióját, amikor újjá teszi ezt a földet, amelyen a Sátán megcsalta, becsapta az emberiséget és végül a gonosz minden munkáját örökre eltörli innen.”

John Piper egyetért abban, hogy Isten nem teremtett anyagot, anyagi világot azért, hogy eldobja. Ezt írja: „Amikor a Jelenések 21:1 és a 2Péter 3:10 arról beszél, hogy a jelenlegi föld és egek elmúlnak, nem kell feltétlenül azt érteni alatta, hogy megszűnnek létezni, viszont sokkal inkább érthetjük úgy, hogy olyan nagy változás megy bennük végbe, hogy a jelen helyzetük és jellemzőik szűnnek meg. Azt is mondhatnánk, hogy a hernyó elmúlik, de a pillangó életre kel. Van egy valós elmúlás, ugyanakkor van egy valós folytonosság, kapcsolat is.”

Felejthetetlen marad sokak számára, amikor 1980. május 13.-án kitört a Mount Saint Helens vulkán. Heteken át olyan vastag hamuréteg hullott, hogy állandóan takarítani kellett a szélvédőket és a kocsibejárókat. A portlandi térségben sokan hordtak orvosi maszkot, hogy megelőzzék a fulladást. Az egykor gyönyörű hegy és az azt körülvevő vidék pusztulása katasztrofális méreteket öltött. Hatalmas fák száradtak el és dőltek ki, mint valami óriási gyufaszálak. A pusztulás mindent átfogó volt. Szakértők azt nyilatkozták, hogy évtizedekbe, sőt évszázadokba is kerülhet, míg a vidék újra helyreáll. Azonban, csupán pár év elteltével elkezdett helyreállni, bebizonyítva, a gyógyulás olyan tulajdonságait, melyeket maga Isten épített bele a teremtettségbe, amely nyilván, még a bűn átka alatt is működött bizonyos szinten.

A Szentírás szerint ez a föld nem lesz teljesen elpusztítva és helyettesítve egy teljesen új földdel. Sokkal inkább, meg lesz tisztítva a bűntől és újjátéve, újjá szülve, teljessé téve. Ahogyan Isten királysága először az emberi szívekben nyer lakozást, a jövő áldása nem csupán lelki lesz. A biblikus reménység gyökere a feltámadás, ez egy fizikai reménység, a testünk feltámadásáról. Az emberek újjászületése, feltámadása folytatódik az egész teremtettség dicsőséges feltámadásával, az Új Jeruzsálemmel, amelynek tervezője és alkotója Isten.”-Herman Bavinck-

Miután látható volt ahogyan a vulkán okozta nagy pusztulást felváltja a szépség- és mindez Isten természetfeletti hatalmának közbeavatkozását nem vette igénybe- nem jelent gondot számunkra elképzelni, hogy Isten hogyan teremt újjá, élettől vibrálóvá, és frissé egy elszenesedett világot.

Ahogyan a 12. fejezetben láttuk, a Róma 8:19-23 elválaszthatatlanul összeköti az emberiség és a föld sorsát. Így a föld is fel fog támadni egy új életre épp úgy, ahogyan a testünk is feltámad majd egy új életre.

A MEGVÁLTÁS HELYREÁLLÍTÁST JELENT

Még ha a szó, hogy Új föld nem is fordulna elő a Szentírásban, vagy ha nem lennének olyan részek, mint az Ézsaiás 60, amely olyan tisztán utal erre, az Ap. csel. 3:12 elégséges lenne ennek elhivésére. Elmondja a számunkra, hogy Krisztus a mennyekben lesz mindaddig, amíg Isten ideje elérkezik és helyreállít mindent, ahogyan már rég megígérte a szent próféták által. Amikor Krisztus visszajön, Isten terve nem az, hogy mindent elpusztít aztán majd másat teremt, hanem az, hogy mindent újjátegyen és helyreállítson. A teremtettség tökéletessége, amely egykor elveszett teljes egészében visszaáll. Ugyanaz a Péter, aki ezeket mondta az Ap. csel. 3-ban írta a föld pusztulásáról szóló üzenetet is a 2.Péter 3-ban, látszólag, számára nem volt ebben semmi ellentmondás. Albert Wolters ezt mondja: „A megváltás helyreállást is jelent- amely a teremtettség visszatérése az eredeti jóságához nem pedig valami teremtettségen felül való dolog létrehozása. …Ez a helyreállás az egész élővilágot érinti, nem csupán egy - egy jól behatárolható részét a teremtettségnek.” Olyan lesz, mint amikor egy művész eldob egy régi festményt, amely gyűrött és pecsétes lett, és elkezd egy új és szebb képet, de ugyanazokat a képeket és vásznat használja.

Még mindig sokan nem tudják összeegyeztetni a helyreállítás, újjászületés gondolatát a 2.Péter 3:10-ben leírtakkal „az egek recsegve felbomlanak”, és „az elemek megégnek”, és , hogy „a föld és minden ami rajta van puszta lesz”. John Piper ezt mondja erről a részről: „Amit Péter apostol valójában mond ezalatt az, hogy ennek a korszaknak a végén, kataklizmikus események történnek, amelyek a vég felé viszik ezt a földet- nem pedig megszüntetik azt létezni, hanem mindent kigyomlálnak belőle ami gonosz, és tűzben megtisztítják, és megfelelővé teszik egy dicsőséges korszak számára, amelyben a béke és igazság uralmának nem lesz vége.”

A 2.Péter megfelelő értelmezésének kulcsa éppen ebben a részben van. Ebben a részben párhuzamot von a Noé napjai között, amikor a föld elpusztult a vízözön által, és az eljövendő idő között, amikor ez a jelenlegi világ elpusztulása között, amely ítéletben pusztul el, nem víz hanem tűz által (2.Péter 3:6-7). Ez arra enged következtetni, hogy a pusztulás olyan lesz, mint a vízözönkor. Mindazonáltal, hogy a vízözön kataklizmatikus volt és pusztító, nem törölte ki a világot megszüntetve annak létezését. Noé, és a családja és az állatok meg lettek mentve. Az, hogy a földet elárasztotta a víz, nem pusztította el a hegyeket (1.Mózes 8:4). Bár sokan azt hiszik, hogy a Tigris és Eufrátesz folyók, amelyek Éden mellett voltak, nem ugyanazok a folyók, amelyeket ma ezen a néven ismerünk (1.Mózes 2:14), az, hogy ugyanúgy nevezték el őket, mint az eredetieket utal némi kontinuitásra.

A tűzzel való tisztítás sokkal áthatóbb lesz, mint az özönvíz volt, mert mindörökre elpusztítja a bűnt. Viszont ugyanúgy, ahogyan Istennek a víz általi ítélete nem tette lakhatatlanná örökre a földet, Isten tűz általi ítélete sem fogja ezt tenni.

A Jakab Király fordítás így fordítja a 2.Péter 3:10-et: „A föld és a dolgok, melyek rajta vannak megégnek”. De a „megégnek” szó nem jelenik meg a legrégebbi görög kéziratokban, amely egy olyan szót tartalmaz, mint az alapozás vagy látható, bemutatott. A NIV fordítás úgy fordítja ezt, hogy pusztává lesz, az ESV pedig úgy, hogy fedetlen, leplezetlen. Isten ítéletének tüze megemészti a rosszat de finomítja és megtisztítja a jót, leplezetlenül láttatja a dolgokat, olyannak, amilyenek valójában.

A teológus Cornelius Venma így magyarázza „A szó, amelyet e régebbi és jobb kéziratokban találni, felveti egy olyan folyamatnak a gondolatát, amely során nem annyira elpusztul és felperzselődik minden, hanem felfed, a felfedezés számára nyitottá teszi a teremtettséget méghozzá egy nyilvánvalóan tiszta, tökéletes állapotban.”  Hasonlóan, Albert Wolters is úgy vélte, hogy a „megég” nem a legmegfelelőbb fordítás, egyet ért abban, hogy „a világnézet, mely tagadja a jelen és jövőbeni világ, teremtettség közötti kontinuitást, nagy befolyással volt a fordításra is.” Venema figyelembe helyezi a 2. Péter 3 és Róma 8 közötti kapcsolatot, amikor elmondta „A 2.Péter 3:5-13 megerősíti, az alapvető gondolatot, mely a Róma 8- ban is ki van fejtve. Az új egek és új föld Isten szuverén megváltó munkájának az eredménye, magába foglalja minden dolognak a megújulását nem pedig új dolgok teremtését…és azzal folytatja, hogy az eljövendő élet az új világban annyira gazdag és teljes lesz Isten imádatával, ahogyan az a kezdetekkor is célul volt kitűzve.”

Sok kiemelkedő teológus tudatában volt a kontinuitási kapcsolatnak a jelen föld és az új föld között. Jeromos gyakran azt mondta, hogy az egek és a föld nem semmisülnek meg, hanem valami sokkal szebbé lesznek átalakítva. Augusztinusz is hasonlóan nyilatkozott csak úgy, mint Nagy Gergely, Aquinói Szent Tamás, és sok középkori teológus.

AZ „ÚJ” JELENTÉSE

Ahogyan azt láthattuk a menny és a föld Bibliai megnevezései az egész univerzumnak. Amikor a Jelenések 21:1 „új égről és új földről” beszél, az egész univerzum átformálására utal. A görög „kainos” szó, amelyet újnak fordítanak, rámutat arra, hogy az Isten által újjáteremtett világ „nem feltétlenül az előző régi mivoltával kontrasztba állítva új, hanem minőségében új és feljebb való jellemvonásait tekintve az előzőnél.”

Éppen ezért nem jelenti feltétlenül a kozmikusan új fogalmát a jelenlegihez képest. hanem egy olyan univerzum teremtését jelenti, amely bár dicsőségesen megújult de kapcsolatban van a jelenlegivel.

Pál ugyanezt a görög szót a „kainosz”-t használja, amikor arról beszél, hogy aki hitre jutott új teremtés lett (2. Korinthus 5:17). Az új föld a régi földdel azonos, épp olyan mértékben, amilyenben egy újjászületett keresztyén ugyanaz a személy, aki azelőtt volt. Különböző lesz? Teljes mértékben, ugyanakkor ugyanaz. Amikor egy ház porig ég, az alkotórészei nem semmisülnek meg csak átalakulnak. A termodinamika első törvényének megfelelően, amely az energiamegmaradás elve, a tűz nem semmisíti meg a fát, hanem más különböző anyagokká alakítja át, mint amilyen a szén is. Amit mi megsemmisülésként értelmezünk igazából nem az, aminek látszik.

A feltámadás tovább megy ennél, hiszen egy új házat nem építenek az előző, megégett alapanyagaiból újjá, hanem új anyagokat használnak. Lehet ugyanarra a telekre építve, ugyanannak a tervrajznak megfelelően, az egy másik ház. A feltámadás a folytonosságról is szól- az a valaki, aki elpusztult feltámad az új testben.

Isten össze tudja gyűjteni a sérült DNS-eket és újjáteremteni, minden rendelkezésére áll még a föld hamvaiból is. Ahogyan a régi testünk helyett új testben támadunk fel, ugyanúgy a régi föld is feltámad, hogy újjá legyen. Tehát, elpusztul vagy megújul a föld? A válasz az, hogy mindkettő- de a pusztulás időleges lesz és részleges, míg a megújulás teljes lesz és örökkévaló.

Az új teremtés tana nem csak az emberiségre terjed ki, hanem az egész világra, a természeti környezetre sőt nemzetekre és kultúrákra is, ez egy fontos témája a Szentírásnak, bár sosem tudod meg, ha arra figyelsz, hogy milyen kis figyelmet szentelnek ennek a keresztyének.

Egy fontos értekezésében Greg Beale teológus egyetért azzal, hogy az újjászületés egy valószínű és védhető központja az Új Szövetségi teológiának. Ezt mondja: „A Biblia az első teremtéssel kezdődik, amelyet megrontott a bűn, és a hátralevő része az Ó Szövetségnek az a megváltás történelmi háttérfolyamata, amely a bukott teremtettség helyreállását hivatott munkálni, lehetővé tenni, az újjászületés, újjáteremtés munkája által. Az Új Szövetségben láthatjuk ezeknek a reménységeket elkezdődni beteljesülni, és előre mutat egy jövőbeni kiteljesedésre az új teremtésben, amelyről a Jelenések 21-22:5 ír.

Ahogyan azt Ézsaiásnál és az Ó Szövetségen átvonulóan megfigyelhettük az új ég és új föld tana, nem valami lassan kibontakozó másodrangú gondolat, hanem egy központi része a megváltás tervnek és szándéknak. Mintázza a biblikus nézőpontot több témát magába foglalva: a királyság, szövetség, feltámadás és megváltás. Ahogyan Beale megfogalmazta „ Az újjá születés az Új Szövetség hermeneutikai és eszkatológiai súlypontja.”

Összefoglalva William Dumbrell teológus véleményét Beale ezt mondja: „Az egész Ó Szövetség együtt az újjászületés felé irányít, és az Új Szövetségben elkezd beteljesülni a legnagyobb cél. A megváltás mindig alá van rendelve az újjászületésnek, mivel ez az útja, hogy az újjászületés feltételeit megismerhessük. Dumbrell helyesen vallja, hogy az újjászületés a biblikus teológia domináns fogalma, mivel az újjászülés, újjáteremtés Isten megváltó munkájának a célja, a Szentírás logikai fő pontja.”

kmakh_profile_big_hun_flag_small.pngA föld halála sem lesz véglegesebb, mint a saját halálunk. Isten ítéletének pusztítását a régi földön azonnal követni fogja az Ő megújító munkája. A föld tüzes vége egyenesen egy dicsőséges új kezdetbe torkollik. És ahogyan azt a későbbiekben látni fogjuk egyre csodálatosabb és csodálatosabb lesz.

* A sorozat Randy Alcorn - Heaven (Mennyország) című könyve alapján készült igehirdetések gyűjteménye

Fordította: Kelemen Krisztina

A bejegyzés trackback címe:

https://krisztusbanmaradni-korralhaladni.blog.hu/api/trackback/id/tr8414452262

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.