✝ = ♡

VÍZBŐL BOR

(3) A Szolgák

2018. augusztus 31. - KMAKH

„Mond az ő anyja a szolgáknak: Valamit mond néktek, megtegyétek. Vala pedig ott hat kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métréta fér vala. Monda nékik Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtölték azokat színig. És monda nékik: Most…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

XIV-XV. század

A TIZENNEGYEDIK SZÁZAD AZ EGYHÁZ BABILÓNIAI FOGSÁGA ÉS JOHN WYCLIFFE Szomorú, de az egyházi hierarchia folyamatosan folytatta a világi hatalom hajhászását a XIV. században is. A pápák továbbra is politikai befolyásra törekedtek és ki is használták az ezek nyújtotta…

Tovább

Ne fordíts hátat a felekezetednek!

Baptist Press © August 22, 2018

New Orleans (BP)- 1986 szeptemberében örökre megváltozott az életem, amikor a Franklin sugárúti Baptista Gyülekezet, egy haldokló Déli Baptista gyülekezet pásztorává választottak. Én a Nemzeti Baptista (National Baptist) felekezetben nevelkedtem. Középső gyerek voltam egy ötgyerekes családban,…

Tovább

VÍZBŐL BOR

(2) Nehézségek a menyegzőn

„És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában; és ott volt a Jézus anyja. És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda néki: Nincs boruk. Monda néki Jézus: Mi közöm nékem te hozzád, oh asszony? Nem jött még el az én órám. Mond az ő anyja a…

Tovább

Mi van, ha a legrosszabb történik?

Azon kaptam magam, hogy egyre inkább félek. Nem egyfajta dermesztő, mindenre kiterjedő félelem, hanem egy folyamatos gyötrődés, ami olyankor jelentkezik amikor nézzük a jelen elcsüggesztő helyzeteit azt feltételezve, hogy a dolgok nem fognak változni. Mikor a jövőn gondolkozol és…

Tovább

VÍZBŐL BOR

(1) A Kánai Menyegző

„Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám!” Erre anyja…

Tovább

MENNYORSZÁG

(2) Jobb után vágyódva

Vágyakozunk-e a mennyország után? Az az ember, aki Ausztráliába vagy Új Zélandra készül költözni, vágyik arra, hogy megtudjon valamit a jövendő otthonáról, annak éghajlatáról, lakosairól, szokásaikról és hogy milyen lehetőségek várnak rá. Mindezek érdekelni fogják nagyon, mivel azon van, hogy…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

XII-XIII. század

A TIZENKETTEDIK SZÁZAD A HADJÁRATOK, ABELARD, LOMBARD ÉS A WALDENSEK Ahogyan a XI. századot felváltotta a XII. század, az egyház is aratni kezdte az 1054-ben történt nagy szakadás keserű gyümölcseit. A megoszlás jelei mutatkoztak körös körül a láthatáron. Ennek a megoszlásnak…

Tovább