✝ = ♡

A NAGY HALFOGÁS

(2) Prédikáció és Parancs

2018. szeptember 28. - KMAKH

„Egyszer, amikor a Genázáreti-tó partján állt, és a sokaság hozzá tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, látott két hajót vesztegelni a vízen, melyekből kiszálltak a halászok, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, megkérte, hogy vigye egy kissé beljebb a parttól, majd…

Tovább

MENNYORSZÁG

(8) A Jelenlegi Mennyország - Milyen ott az élet?

Az egyik neves bibliamagyarázó személy a következő vallomást tette: ,,Gyermekkoromban, a mennyország gondolata valóságos félelmet és rettegést okozott nekem. Jobban féltem a menny gondolatától, mint a pokol gondolatától. Mert a mennyországot úgy képzeltem el, mint egy olyan helyet, ahol folytonosan…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

XVIII-XIX. század

A TIZENNYOLCADIK SZÁZAD A NAGY ÉBREDÉS A XVIII. század a keresztyén Európát folytonos vallási háborúskodás és vérontás közepette találta. Az értelmiségi réteg a felvilágosodás korának eszméit vallotta magáénak, amely az ok-okozati viszonyt tartotta a legfelsőbb tekintélynek. A teológia a filozófia…

Tovább

A NAGY HALFOGÁS

(1) A két halfogás

Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre és vessétek ki a hálótokat halfogásra!” (Lukács 5:4). Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a bárka jobb oldalán a hálót, s ott majd találtok.” Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. (János 21:6). Az Úr Jézus…

Tovább

MENNYORSZÁG

(7) A Jelenlegi Mennyország - Fizikai hely, vagy mégsem?

Vannak, akiket nagyon felháborít az a gondolat, hogy a jelenlegi mennyország egy fizikai hely is lehet. Mindig arra voltunk tanítva, hogy a mennyország egy lelki, szellemi hely. És ha azt halljuk, hogy fizikai, akkor azonnal behúzzuk a vészféket és azt mondjuk, nem lehet, mert másképp hallottuk…

Tovább

Többé nem vagy teljesen romlott

Hogyan nyerjük vissza pozitív önképünket?

„Hát, az elég lehangoló, ha te azt hiszed magadról,” mondta összerezzent arccal. „Téged boldoggá tesz az, hogy ennyire negatív képed van önmagadról?” Nem erre a válaszra számítottam. Miközben feleségemmel épp az evangéliumot osztottuk meg Ryan-el és Meg-el – két idegennel, akikkel az étterem…

Tovább

VÍZBŐL BOR

(5) Az Úr Ünnepi Vacsorája

„Amint pedig megízlelé a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala, honnét van, (de a szolgák tudták, akik a vizet merítik vala), szólítá a násznagy a vőlegényt. És monda néki: Minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót: te a…

Tovább

MENNYORSZÁG

(6) A Jelenlegi Mennyország - Természete

Továbblépve a jelenlegi mennyországról szólunk. Ezzel foglalkozunk a következő 3 részben. Pál apostol szerint nagyon fontos az, hogy a hívő ember megtudja mi vár rá, amikor meghal: „Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felöl, akik elaludtak, hogy ne…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

XVI-XVII. század

A TIZENHATODIK SZÁZAD  LUTHER, KÁLVIN ÉS A REFORMÁCIÓ A XVI. század az Újkor kezdete az egyik legnagyobb vízválasztó korszaka a történelemnek, mely szemtanúja volt a Protestáns Reformációnak. A Reneszánsz bibliai skolarizmusából (ebben a korban született Bibliamagyarázó írásokból, elvekből), a…

Tovább