✝ = ♡

MENNYORSZÁG

(22) Kapcsolatunk Istennel - Isten az emberekkel lakozik

2019. január 09. - KMAKH

blog_2019_01_09_mo22_sze_kapcsolatunk_istennel_isten_az_emberekkel_van.pngMIT JELENTENE ISTEN SZÁMÁRA KÖZTÜNK LAKNI?

Ha a jóság, a szépség és a teremtmények csodája ennyire elbűvöli az emberi elmét,

akkor Isten jóságának  kútfeje (a teremtményekben csordogáló jósághoz képest)

magához Istenhez vezetné az izgatott emberi elméket. 

~ Aquinói Szent Tamás ~

Az Édenkertben Isten bármikor, amikor cask akart lejött a Földre, az emberek otthonába (1 Móz. 3:8). Az Új Földön Isten és ember bármikor egymáshoz jöhet, amikor cask szeretne. Nem kell elhagynunk az otthonunkat, hogy meglátogassuk Istent, és ugyanígy Istennek sem kell elhagynia otthonát, hogy meglátogasson minket- Isten és ember örökké ugyanabban a hazában fog élni - az Új Földön.

Isten az Írásban kijelenti ezt az igazságot: ,,És az én hajlékomat közétek helyezem, és meg nem utál titeket az én lelkem. És közöttetek járok, és a ti Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek” (3 Móz. 26:11-12), ,,s lesz az én lakhelyem felettük, és leszek nékik Istenük és ők nékem népem” (Ez.37:27), ,,Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek” (2. Kor.6:16).

ISTEN ÉS EMBER SZÖVETSÉGE, MENNY ÉS FÖLD

A mennyei Isten szövetsége a földi emberekkel elhozza a menny és a föld szövetségrelépését is. Nem lesz két univerzum- egy elsődleges otthon Isten és az angyalok számára, és egy másik elsődleges otthon az emberiség számára. Semmi nem fog elválasztani Istentől, és semmi nem választja el a földet a mennytől. Amint az Isten és az ember együtt lakozik, nem lesz különbség föld és menny között. A föld mennyé válik- és valóban mennyország lesz a földön. Az Új Föld lesz Isten lakhelye. Éppen ezért nem tévedés az Új Földet ,,Mennynek” hívni, mert Isten akarata be fog teljesedni: ,,Ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak” (Ef.1:10). Valójában, lehet, hogy most sem létezik két univerzum. A Divine Conspiracy műben Dallas Willard filozófiai és teológia professzor amellett érvel, hogy csak egy univerzum létezik, és ebben is fogunk örökké élni:

Biztosak lehetünk benne, hogy a túlvilági életünket tekintve a Menny csupán a jövőnk lesz ebben az univerzumban. Nincs másik univerzum ezen kívül. Isten alkotta a földet és az eget. Ennyi az egész. Napjainkban, amikor egy hihető menny és pokol képét akarjuk bemutatni, a legtöbb nehézség abból fakad, hogy évszázadokon át követtük azt az irányzatot, ami ,,belehelyezi” őket egy ,,másik valóságba”, a teremtett univerzumon kívül.

De az idő az örökkévalóságon belül létezik, nem azon kívül. A megteremtett univerzum Isten királyságában van, nem azon kívül. És ha bármit is tudunk most a ,,fizikai” univerzumról, akkor az az, hogy teljesen megfelel az örökkévaló céloknak.

Ezért jobb lenne, ha a jelenlegi mennyország helyét nem egy másik univerzumban képzelnénk el, hanem a sajátunk részeként, amit nem láthatunk szellemi vakságunk miatt. Ha ez igaz, akkor miután meghalunk, nem kerülünk át egy másik univerzumba, hanem egy olyan helyre a saját univerzumunkon belül, amit jelenleg nem láthatunk.

Ahogy a vak emberek sem képesek látni a világot, annak ellenére, hogy az körülöttük van, úgy mi sem vagyunk képesek látni a mennyországot bukott állapotunkban. Lehetséges, hogy a bűn és az átok előtt Ádám és Éva képes volt tisztán látni, ami most láthatatlan? Lehetséges, hogy a mennyország maga csak centiméterekre van tőlünk? Visszaállít a halál egy olyan vizuális élességet, amivel egykor rendelkeztünk? Willard ezt mondja: ,,Amikor átmegyünk azon, amit mi halálnak nevezünk, nem hagyjuk el a világot. Valójában először fogjuk olyannak meglátni, amilyen.”

EGY ISTEN-KÖZPONTÚ MENNY ÖRÖME

Fontoljuk meg a következő kijelentést: ,,Isten maga lesz velük.” (Jel. 21:3) Miért hangsúlyozza ki, hogy Isten maga? Mert Isten nem csupán egy követet fog küldeni. Ő maga jön, hogy köztünk lakjon az Új Földön. Steven J. Lawson így magyarázza ezt: ,,Isten dicsősége betölti és áthatol az egész mennyországon, nem csupán egy központi helyen. Ezért bárhova is megyünk a mennyen belül, egyből Isten teljes dicsőségébe kerülünk. Bárhova megyünk, élvezni fogjuk Isten jelenlétének teljes megnyilatkozását. Egy egész örökkévalóságon keresztül, soha nem leszünk megakadályozva az Istennel való közvetlen kapcsolatban.”

Isten dicsősége lesz a levegő, amit belélegzünk, és mindig mélyebbeket szippantunk, hogy többet kapjunk belőle. Az új univerzumban soha nem tudunk elég messzire menni ahhoz, hogy elhagyjuk Isten jelenlétét. Ha tehetnénk, akkor se akarnánk megtenni. Bármilyen nagy csodái vannak a mennynek, Isten maga a mennyország legnagyobb jutalma. Boudreau atya írja: ,,A menny boldogsága lényegében a látásból, a szeretetből, és Isten jelenlétének élvezetéből tevődik össze”.

A mennyben végül megszabadulunk önigazultságunkból és önimádatunkból. Többé nem kérdőjelezzük meg Isten jóságát; látni fogjuk, érezni, élvezni. Minden bizonnyal arra gondolunk majd, hogyan kételkedhettünk valaha is az ő jóságában. Akkor a hitünk már látás lesz- látni fogjuk Istent.

Jonathan Edwards mondja egy 1733-as szolgálatában: ,,Isten a legnagyobb jó a teremtésben, és az ő jelenlétének öröme az egyetlen boldogság, amivel a lelkünk meg tud elégedni. A menny, ahol teljességében élvezheted Isten jelenlétét, sokkal jobb, mint itt a legkellemesebb szállás. Apák, anyák, férjek, feleségek, gyerekek, a földi barátok társasága csupán árnyék. Isten jelenlétének az öröme a lényeg. Ezek csupán szétszórt fénysugarak, de Isten a nap. Ezek csupán áramlatok, de Isten a forrás. Ezek cseppek, de Isten az óceán."

A MENNY A FÖLDRE ÁTHELYEZVE

Nem csupán Isten jön, hogy velünk lakozzon, hanem magával hozza az Új Jeruzsálemet, egy egész városnyi embert, struktúrákat, utcákat, falakat, folyókat és fákat, amelyek a jelenlegi mennyországban vannak. Ha valaha is láttad egy ház áthelyezését, bizonyára tudod milyen nagy vállalkozással jár ez. Isten egy egész várost fog áthelyezni- a Menny fővárosát, az Új Jeruzsálemet- a mennyből a földre. Ez valószínűleg több száz millió lakost jelent. Isten elhozza a menny emberi lakóit és az angyalokat is.

Úgy tűnik Isten már megformálta az Új Jeruzsálemet: ,,készített nékik várost” (Zsid. 11:16). Nem azt mondja, hogy Isten készíteni fog egy várost, vagy hogy most készíti, hanem hogy készített. Ez arra utal, hogy az Új Jeruzsálem, készen, vagy majdnem teljesen befejezett állapotban már ott van a jelenlegi mennyországban. Amikor Isten az Új Földet formálja, áthelyezi abba a  mennyei várost. Lehetséges, hogy akik a jelenlegi mennyországban vannak, már benne élnek. Vagy az is lehet, hogy el van különítve, várva, hogy új lakhely legyen, amikor az Új Földre helyezik. Képzeld csak el azt az izgalmat, ahogy együtt meglátjuk és felfedezzük Isten városát!

Biztosak vagyunk benne, hogy amikor a halál ködje kitisztul,

az egész város láthatóvá válik.

Az örökségünk annyira biztos, mint a reggel.

~ Calvin Miller ~

Isten kormányzásának új központja az Új Föld lesz. Ez lesz a végső válasza a Miatyánknak: ,,legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is” (Mt. 6:10). Isten akarata megvalósul az Új Földön úgy, ahogyan most a mennyben. Valóban, az Új Föld része lesz a mennynek, mivel a két világ közti lepel, melyet először a kereszt és Jézus feltámadása széttépett, teljesen el lesz távolítva. Nem lesz korlát a föld és a menny között, ember és Isten között.

ISTENNEL LENNI

Napjainkban sok könyv és program foglalkozik üzenetekkel a spirituális világból, olyan állítólagosan meghalt emberektől, akik most médiumokon keresztül beszélnek. Azt mondják, hogy a mennyből jöttek vissza, hogy kapcsolatba lépjenek a szeretteikkel, de mégis, szinte soha nem beszélnek Istenről, és nem fejezik ki a csodálatukat arról sem, hogy látták Jézust. Pedig senki, aki valójában járt a mennyben, nem mulasztaná el, hogy megemlítse, amit az Írás a középpontba helyez.  Ha vacsoráznál egy királlyal, biztos nem azzal jönnél vissza, hogy a hely berendezéséről mesélnél. Amikor János apostol látta a mennyet, és írt a gyülekezetnek róla, feljegyezte a részleteket- de mindenekelőtt, elejétől a végéig Jézusról beszélt.

A mennybe menni Isten nélkül olyan lenne, mintha egy menyasszony nászútra menne a vőlegénye nélkül. A menny Isten nélkül olyan lenne, mint egy palota király nélkül. Ha nincs király, nincs palota sem. Ha nincs Isten, nincs mennyország sem. Teresa of Avila mondta: ,,Bárhol, ahol ott van Isten, ott mennyország van”. A folytatás egyértelmű: Bárhol, ahol Isten nincs, ott van a pokol. Ahogy John Milton megfogalmazta: ,,A Te jelenléted által lesz Paradicsomunk, és ahol Te vagy, ott van a mennyország”. A menny egyszerűen a fizikai kiterjesztése lesz Isten jóságának. Istennel lenni- ismerni őt, látni őt- a központi, megmagyarázhatatlan képe lesz a mennynek.

Isten jelenléte a menny lényege (pont úgy, ahogy Isten jelenlétének hiánya a pokol lényege). Mivel Isten mindenekfelett gyönyörűséges, ezért, ha csak annyit tudnánk a mennyről, hogy az Isten lakóhelye, már az is bőven elég lenne. Az Új Földön az élet legjobb része az lesz, hogy élvezhetjük Isten jelenlétét, ahogy köztünk lakozik (Jel.21:3-4). Ahogy a Szentek Szentjében, az ősi Izráelben vakítóan jelen volt Isten, ugyanúgy jelen lesz az Új Jeruzsálemben-csak sokkal magasabb szinten-az Új Földön. A Szentek Szentje a jeruzsálemi templomban egy tökéletes négyszög volt. Az Új Jeruzsálem maga egy tökéletes négyszög lesz, tizenkétezer futamnyira minden szögből (Jel.21:16).

Az Új Jeruzsálemben nem lesz templom (Jel.21:22). Mindenki akadály nélkül beléphet Isten jelenlétébe. ,, boldogok, akik… bemehetnek a kapukon a városba” (Jel.22:14). A menny legnagyobb csodája az lesz, hogy szabadon járulhatunk Istenhez. Az Új Jeruzsálemben képesek leszünk fizikailag is, nyitott kapukon át Isten trónja elé menni.

JÉZUSSAL LENNI

Jézus ezt ígérte tanítványainak: ,,Ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek” (Jn.14:3). A keresztények számára a halál ezt jelenti: ,,együtt lenni az Úrral” (2.Kor.5:8, az angol fordítás alapján). Pál apostol azt mondja: ,,kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb” (Fil.1:23). Azt is mondhatta volna: ,,kívánok elköltözni és a mennyben lenni”, de nem ezt mondja- elméje már azon járt, hogy az Úr Jézussal legyen, ami a menny legfontosabb szempontja.

Samuel Rutherford mondja: ,,Ó, Uram, Jézus Krisztus, ha a mennyben nélküled kellene lennem, az a pokol lenne, és ha a pokolban lennék, de te ott lennél, számomra az a menny lenne, mert te vagy az egyetlen menny, amire vágyom”. Martin Luther pedig így szólt: ,,Inkább lennék a pokolban Krisztussal, mint a mennyben nélküle”. Egy hely, ahol Krisztus jelen van, nem lehet pokol, csak mennyország. Egy hely Krisztus nélkül nem lehet mennyország, csak pokol.

Mindenhatóként fogjuk imádni Jézust, és hódolva borulunk majd elé, de soha nem fogunk elutasítást tapasztalni a részéről, mert többé nem fogunk csalódást okozni neki. Soha nem fog szomorkodni miattunk. Megpihenhet a mennyországban. Nem fog egyetlen csontváz sem kiesni a szekrényünkből. Krisztus hordozta minden bűnünket. Kifizette a végső árat, ezért örökké szabadok lehetünk a bűntől- és a bűn félelmétől. Minden korlát köztünk és közte eltűnik örökre. A legjobb barátunk lesz.

Amikor Jézus azért imádkozik, hogy vele lehessünk a mennyben, ezeket mondja: ,,Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt” (Ján.17:24). Amikor elérünk valamit, szeretnénk megosztani azt a hozzánk legközelebb állókkal. Ugyanígy Jézus is szeretné megosztani dicsőségét velünk- a személyét és a képességeit. Nincs ellentét abban, hogy Jézus a dicsőségére és a mi javunkra cselekszik. A kettő szinoníma. A legnagyobb örömünk és megelégedésünk, hogy szemléljük az ő dicsőségét. Ahogy azt John Piper mondja: ,,Isten akkor tud a leginkább megdicsőülni bennünk, ha mi benne megelégedünk”.

Tanítania kellene minket az, ahogyan Krisztus vágyik rá, hogy meglássuk az ő dicsőségét. Mennyire váratlan elismerés ez, hogy az univerzum Teremtője ilyen mélyre ment, ilyen áldozatot vállalt, hogy elkészített egy helyet a számunkra, ahol szemlélhetjük, és részese lehetünk az ő dicsőségének.

Jézus most bennünk lakik, és lehet akkor is bennünk fog élni, de majd fizikailag is a földön jár velünk. Elképzelted valaha, milyen lesz Jézussal járni a földön, ahogy azt a tanítványok is tették? Vágytál rá valaha, hogy bárcsak lehetne egy ilyen lehetőséged? Meglesz- az Új Földön. Bármit is teszünk Jézussal, a Szentháromság Isten második személyével tesszük azt. Milyen lenne Isten mellett haladni, Istennel nevetni, egy könyvről beszélgetni Istennel, énekelni, mászni, úszni, fogócskázni Istennel? Jézus azt ígérte, hogy vele együtt eszünk az ő királyságában. Ez egy elképzelhetetlen bensőséges kapcsolat Istennel azoknak, akik nem fogják fel a megtestesülés jelentőségét. Jézussal együtt enni azt jelenti, hogy együtt eszel Istennel.

HOGY TUD MILLIÓNYI EMBER EGYÜTT LENNI JÉZUSSAL, ÉS MÉGIS SZEMÉLYES FIGYELMET KAPNI?

Érdemes ezt a kérdést is megfontolni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy nagy távolságokat tudunk megtenni nagy gyorsasággal Isten új univerzumában, nem valószínű, hogy képesek leszünk egyszerre két helyen lenni. Miért? Mert még mindig végesek leszünk. Csak Isten végtelen.

Mivel a feltámadott Krisztus ember és Isten is egyaránt, ezért a kérdés, hogy ő lehet-e egyszerre két helyen maga után von egy paradoxont nem csak a jövőben, de a jelenben is.

Mivel Isten az új földet a lakhelyévé teszi, és ahol Isten lakik az a mennyország, ezért miközben az új földön leszünk a mennyben is maradunk. A menny és föld többé nem lesz elválasztva egymástól, mint most, hanem egyek lesznek. De kihagyni az új földet az elgondolásból, amikor a hívők végső állapotára gondolunk olyan, mintha szegénnyé tennénk a bibliai tanítást a túlvilági életről.

~ Peter Toon ~

Jézus egyrészt ember, az ember pedig véges és egy helyhez kötött. Másrészt Jézus Isten, Isten pedig végtelen és mindenütt jelenvaló. Bizonyos értelemben tehát ezek közül az igazságok közül egyik magában hordozza a másikat. Szerintem Jézus ember volta meghatározta az ő jelenlétének mértékét az első eljövetelekor, és a földi életét is. Jézusnak csak egy feltámadott teste van és lesz mindig, ezzel megtartva emberi voltát. Mégis ez a megdicsőült test lehetőséget ad neki arra, hogy az isteni tulajdonságokat egy sokkal nagyobb szinten kifejezhesse, mint azt földi élete és szolgálata során tette.

Mivel pontosan azt mondjuk, hogy Jézus emberi volta nem akadályozta meg abban, hogy Isten legyen, azt is el kell mondanunk, hogy Jézus isteni volta sem akadályozta meg őt, hogy ember legyen. Ezért, bár nem tudjuk pontosan, hogy ez hogy történhet, mégis állíthatjuk, hogy teljességgel lehetséges Jézusnak a jövőben embernek lennie, és gyakorolnia az isteni tulajdonságokat is, beleértve, legalábbis egy bizonyos értelemben, a mindenütt jelenvalóságot.

Nem látjuk ezt már most is? Hol van Krisztus? Isten jobb oldalán (Zsid.12:2). Mielőtt meghalt volna, István ott látta őt (Ap.Csel. 7:55). Jézus ott marad mindaddig, amíg vissza nem tér a földre. Az emberi testét tekintve Krisztus egy helyen van, és csakis egyen.

Annak ellenére, hogy fizikailag Isten jobb keze felől van, Jézus most is itt van mindegyikünkkel, ahogy ő megígérte (Mt.28:20). A szívünkben lakik, bennünk él (Ef.3:17; Gal.2:20). Ha még most is, ebben a bűnös világban, azokban lakik, akik szentek, de még bűnösök, mennyivel inkább bennünk fog élni abban a világban, ahol a bűn nem választhat el tőle? Azt, hogy bennünk éljen, semmilyen módon nem akadályozhatja a bűn.

Elképzelhető, hogy az Új földön rendszeresen hallani fogjuk, ahogy közvetetten velünk beszél, ahogy bennünk és velünk él, akárhol vagyunk? Az ima egy akadály nélküli, kétirányú beszélgetés lesz, akkor is, ha száz mérföldnyi távolságra vagyunk az Új Jeruzsálem egyik felében, ezer mérföldnyi távolságra az Új Föld egy másik pontján, vagy ezer fényévnyi távolságra az új univerzumban.

Fontoljuk meg az ígéretet, hogy amikor Krisztus visszatér ,,minden szem meglátja őt” (Jel.1:7). Hogyan lehetséges ez fizikailag? Az ő képének kivetítésével? Azt mondja, hogy minden szem meglátja őt, nem pedig az ő képét. Több helyen lesz egyszerre?

Ha Isten annyiszor megjelent emberi formában, ahogy azt az Írás mondja, nem választhatná Krisztus azt, hogy egy olyan formát öltsön, amiben megjelenhet számunkra egy távoli helyről is? Ha ezt megtette, vajon nem egy ideiglenes formát vett fel, ami nagyon hasonló a fizikai kinézetéhez, ami abban a pillanatban az Új Jeruzsálem trónján ül? Lehet, hogy Jézus megjelenik nekünk, és velünk jár egy ideiglenes, de tapintható formában, ami megnyilvánulása az ő igazi testének? Vagy Jézus teste egyidejűleg jelen van több millió helyen?

Járhatunk Jézussal (nem csak lelkileg, de fizikailag is) miközben millió más ember is vele jár? Nem leszünk képesek megérinteni a kezeit, vagy megölelni őt, egy hosszú délutánt eltölteni vele kettesben beszélgetve- nem csak a szellemével, de úgy, mint egy teljes személlyel?

Ez talán felülmúlja a logikánkat, de Isten sokkal többre képes, mint amit el tudnánk képzelni. Az egész mennynek az a lényege, hogy Krisztussal legyünk, ezért biztosak kell legyünk abban, hogy akadály nélkül mehetünk hozzá.

ISTEN SZOLGÁLNI FOG MINKET?

Jézus mondta: ,,Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén, szolgál nékik” (Luk.12:37).

Ez egy csodálatos rész. Jézus azt mondja, hogy a Mester valami kulturálisan hihetetlen dolgot fog tenni- szolgájává lesz a szolgáinak. Miért? Mert szereti őket, ugyanakkor a hűségük és szolgálatuk elismeréseként. A király szolgává válik, a szolgákat pedig királlyá teszi! Figyeld meg, hogy nem parancsol a többi szolgájának, hogy szolgálja őket. Ő maga teszi meg.

Csak azért leszünk a mennyben, mert ,,az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért” (Mt.20:28). Hozzá kell járulnunk Krisztus felénk végzett szolgálatához (Ján.13:8). De még a mennyben is, úgy tűnik, Jézus néha szolgálni fog minket. Mi lehetne csodálatosabb jutalom az új univerzumban, mint az, hogy Jézus azt választja, hogy szolgáljon bennünket?

Ha a mi ötletünk lenne, hogy Isten szolgáljon bennünket, az istenkáromlás lenne. De ez az ő ötlete. Ahogyan a férj szolgálja a feleségét, és a szülők a gyerekeiket, ugyanúgy Isten is arra vágyik, hogy szolgálhasson minket: ,,És szerez a seregek Ura minden népeknek e hegyen lakodalmat kövér eledelekből” (Ézs.25:6). Isten lesz a séf- ő készíti el az ételt. A mennyben Isten eláraszt minket az ő kegyelmével.

Viszont az Atya Isten és a Fiú Isten úgy van lefestve, mint akik a trónon uralkodnak a mennyben. Mi lesz hát a Szentlélek szerepe? A válasz nincs részletesen kibontva, de feltételezhetjük, hogy az új föld és az új menny teremtésébe lesz bevonva (1.Móz.1:2; Ézs.32:15). Talán továbbra is a hívőkben fog lakozni (Jn. 16:7). Felhatalmaz minket arra, hogy bölcsen uralkodjunk Krisztussal (5 Móz. 34:9; Zsid. 3:10). Lehet, hogy akkor is indítani fogja a szívünket arra, hogy dicsőítsük és imádjuk az Atyát és a Fiút (Jn. 16:14; Jel.19:1-10). Örökké része, társa marad a Szentháromság Istennek (1.Móz.1:26; Zsid.9:14).

TE KIT VÁLASZTANÁL?

Ha lehetőséged lenne rá, hogy eltölts egy estét bárkivel, aki valaha ezen a világon élt, kit választanál? Valószínűleg valakit, aki elbűvölő, nagy tudású, művelt ember. Ott lehetne magasan a listánkon például C.S.Lewis, A.W. Tozer, Jonathan Edwards, Hudson Taylor és Charles Spurgeon. Vagy mit szólnánk Rúthoz, Dávidhoz, Máriához, Pálhoz, Ádámhoz és Évához? Bizonyára örülnénk, ha találkozhatnék Eric Liddellel, a Tűzszekerek című film nagyszerű futóbajnokával és Krisztus követőjével.

Lehet te egy szép és tehetséges embert választanál. Talán abban reménykednél, hogy a nap végére az illető annyira élvezné a társaságodat, hogy máskor is szeretne időt tölteni veled.

Jézus-e az első személy, akit választanál? Ki az, aki sokkal szebb, tehetségesebb, elbűvölőbb és érdekesebb, mint ő?

A jó hír az, hogy ő téged választott. Ha keresztény vagy, örökké vele fogsz élni, és élvezheted a végtelen elbűvölő beszélgetéseket és élményeket. Hihetetlen, de ő élvezni fogja a te és az én társaságomat. Végül is, ő kifizette a végső árat, hogy örökké vele élhessünk.

A legtöbbünk egy nagyszerű íróval, zenésszel, művésszel vagy államfővel szeretné eltölteni az estéjét. Isten a művészek legnagyobbja, aki az univerzumot teremtette, a zenét alkotta, a megváltás történetének írója és főszereplője. Államfő? Ő az egész univerzum királya. Mégis, amikor valaki azt mondja, hogy szeretne a mennybe kerülni, hogy örökké Istennel lehessen, az emberek csodálkoznak, azt gondolják, hogy az unalmas lenne.

Mit gondolunk mi?

Azok az igazi tulajdonságok, amelyeket másokban csodálunk, mind igazak Istenre. Ő a forrása mindennek, amit elbűvölőnek találunk. Ki alkotta Bach-ot, Beethovent vagy Mozart-ot? Ki adta nekik az ajándékaikat? Ki alkotta magát a zenét és a képességet, hogy előadják azt?

Minden, ami csodálatos és elbűvölő az emberi lényekben az ő teremtőjüktől származik.

JÉZUSSAL EGYÜTT ELREJTVE ISTENBEN

Bizonyos értelemben mi már a mennyben vagyunk Krisztussal: ,,Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben." (Kol.3:1-4).

A megváltás munkájában olyan bensőséges kapcsolatban vagyunk Jézussal, ami már most elválaszthatatlanná tesz minket tőle. Ahogyan vele járunk és haladunk ebben a világban, egy halvány ízelítőt kapunk a menny gyönyörűségéből és csodáiból.

Annak ellenére, hogy Krisztus bennünk és velünk van, amíg a földön vagyunk, ez a másik irányba is működik- Krisztussal egyek vagyunk olyannyira, hogy vele együtt ülünk a mennyben: ,,És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban” (Ef.2:6).

Figyeljük meg, hogy a következő leírás, ami az élő, földi hívőknek írattatott, múlt időben van (nem jövő időben) megfogalmazva, ami egy befejezett cselekvést fejez ki: ,,Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez” (Zsid. 12:22-23).

Metafizikai szempontból már beléptünk a menny közösségébe. A mennyei társadalom részeseiként látva magunkat, megtanulhatunk örülni annak, aminek a menny polgárai örülnek. Isten örömének, az ő dicsőségének, kegyelmének és szépségének. Ők örülnek a megtérő bűnösöknek, a szentek hűségének és krisztusi jellemének, és az isteni teremtés szépségének. Ők örülnek Isten királyságának végső győzelme miatt, és a bűn végső ítéletének.

A menny tehát nem csupán a jövendőbeli hazánk. Már most az otthonunk, várva ránk a következő hegyen túl. Ha tényleg megértjük ezt az igazságot, az nagy, mély hatással lesz a szentségünkre. Egy ember, aki látja magát Krisztussal együtt a mennyben ülni, Isten valóságos jelenlétében, akinek az angyalok ezt mondják: ,,Szent, szent, szent”, nem fogja az estéit azzal tölteni, hogy pornográfiát néz az interneten.

kmakh_profile_big_hun_flag_small.pngNem csoda, hogy a Sátán ennyire el akar tántorítani a Krisztusban való identitásunktól- mivel ha látnánk magunkat a mennyben Krisztussal, arra vágynánk, hogy imádjuk és szolgáljuk őt itt és most, megmozgatva a menny vizeit, ami kiterjedne az egész örökkévalóságra.

* A sorozat Randy Alcorn - Heaven (Mennyország) című könyve alapján készült igehirdetések gyűjteménye

Fordította: Szabó Edit

A bejegyzés trackback címe:

https://krisztusbanmaradni-korralhaladni.blog.hu/api/trackback/id/tr7314518908

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.