✝ = ♡

9 HAZUGSÁG AZ EGYEDÜLÁLLÓK ÉLETÉBEN

2019. április 29. - KMAKH

blog_2019_04_29_dg_sze_kilenc-hazugsag-az-egyedulallok-eleteben.pngAz egyedülálló teljes és gyümölcsöző élete

Azt szeretnénk, ha életünk teljes és gyümölcsöző lenne. Amennyire csak lehet, szeretnénk megélni mindazt, amit Isten készített és adott nekünk, és szeretnénk, ha ebben a rövid életben minden megtapasztalásunk Isten dicsőségére és mások javára lenne. Sajnos túl gyakran, amikor egyedülállóként élünk, ezt a fajta boldogságot és jelentőséget csak a házasságra tudjuk korlátozni. Voltak napok- nagyon sok nap- amikor nem tudtam elképzelni, hogy teljes és gyümölcsöző életem legyen egy feleség nélkül.

Bármennyire is szereti Isten a házasságot, nem arra tervezte, hogy elhordozza az örökkévaló célunk és boldogságunk terhét. Már a legelejétől kezdve az volt a célja, hogy megtapasztaljunk és kifejezzünk egy sokkal nagyszerűbb egyesülést- Istennel való szövetségünket Krisztuson keresztül, az Ő Lelke által. Pál azt mondja, hogy ezt a szabadságot, amit a kereszten szereztek meg nekünk, a Lélek által tudjuk megtapasztalni (Gal. 5:16), hátat fordítva a test kívánságainak, és új gyümölcsöket teremve- szeretetet, békét, örömöt, türelmet, szívességet, jóságot, hűséget, szelídséget, önmegtartóztatást (Gal. 5:22). Krisztusban találhatod meg a szabad és teljes életet, a keresztyén életet ez a kilenc ajándék és az a folyamat foglalja össze, ahogy egyre krisztusibbá válsz.

Az oltárhoz vezető úton keresve a termést

Az egyedülálló élet talán egyik legnagyobb fájdalma az, hogy sokan nem törekednek megteremni a Lélek gyümölcseit, amíg meg nem házasodnak. Balgán azt hisszük, hogy a szerelem megtalálása majd valamilyen rejtélyes módon feloldja bennünk ezeket a gyümölcsöket. Az igaz, hogy a házasság nagyon sokszor megszentelődést hoz maga után, de sokan tesznek bizonyságot arról, hogy a szentségre való törekvésben a házasság inkább egy diagnózis, mint egy orvosi recept. Ahelyett, hogy feloldaná a gyümölcsöket, sokkal gyakrabban felfedi (kegyelmesen) a hibákat- amelyekből hisszük, hogy Isten megtisztít és helyreállít.

A valóságban a Lélek egyetlen gyümölcse sincs megtartva a házasságra. Ez az átalakulásunk termése (szövetség Istennel), nem a házasságé (szövetség egy házastárssal). Az egyedülállók szerencséjére az a szövetség, ami a leginkább számít, nem igényel egy engedélyt a helyi fennhatóságtól. Amikor az esküvői oltárra pillantunk, és azt várjuk, hogy egy vőlegény vagy menyasszony végre boldoggá és gyümölcsözővé tesz minket, akkor rossz helyen keressük a szeretetet, az örömöt és a békét. Isten már oda adta az ő Lelkét -és annak minden gyümölcsét- minden megmentett és benne megelégedett embernek.

Kilenc elgondolkodtató gyümölcs

A Sátán a hazugság atyja (Jn, 8:44). A hazugság az egyik leghatékonyabb eszköze, hogy kiéheztesse az egyedülállók életét. Hazugságok rólad. Hazugságok a múltadról. Hazugságok a házasságról. Hazugságok a jövendőbeli házastársadról. Hazugságok a családodról és a barátaidról. Egy férj vagy feleség segítsége nélkül, ha nem figyelünk eléggé, azon kaphatjuk magunkat, hogy sokkal többször hallgatunk a Sátánra. Ha harcolni akarunk a gyümölcsöző életért, akkor a hazugságokat hazugságként kell meghallanunk, amiket szembe kell állítanunk Isten gyermekei iránt való legyőzhetetlen szeretetével, amit az ő ígéreteinek igazságában adott nekünk. Ezért itt van kilenc olyan megtévesztés, amivel az egyedülállóknak meg kell küzdeniük, Isten szavának fegyvereivel. Akár harcolsz valamelyikkel ezek közül, akár nem, remélem mindegyik ígéret örömteli reménnyel ruház fel, és segít még többet nyerni Jézusból az egyedülálló élet során.

1. Azért vagyok önző, mert még egyedülálló vagyok, és nincs senki, aki az én szükségeimre és érzéseimre figyelne.

Az önzőség természetesen a házasságban is ugyanolyan burjánzó lehet -és még nyilvánvalóbb- de az egyedülálló élet természeténél fogva még inkább előhozza és fejleszti azt. A legtöbb döntésedet minden nap az alapján hozod meg, hogy mire van szükséged vagy mit akarsz, és senki nem tudja meg mi a különbség a kettő között. De bármennyire is ígéretesnek tűnik az én-központúság és az önmegvalósítás, a szeretet valami jobbat ígér.

"Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent” (1 Jn. 4:7). A szeretet ígérete Isten ígérete. Akik szeretnek, egyre többet találkoznak Istennel, aki maga a szeretet (4:8). Ez a szeretet és ez az Isten ugyanúgy elérhető a még nem házasok számára is.

2. Azért vagyok aggodalmaskodó, mivel még mindig egyedülálló vagyok, és nem tudom, hogy Isten ad-e valaha társat nekem.

Valószínűleg sokkal erőteljesebb aggodalmak is foglalkoztatják a gyülekezeteink fiataljait, mint a házasság iránti beteljesületlen vágyaik, viszont lehet, hogy nincs még egy ennyire érvényes aggodalom. A félelmek és a szerelem, a kapcsolatok és a házasság feletti gyász sok álmot és energiát ellop az egyedülállóktól. A magunkkal való törődés és a hiányosságaink feletti önsajnálat azt ígéri, hogy jobban érezzük majd magunkat, de nincs benne erő a segítséghez. Isten viszont igazi békét tud adni.

"Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Fil. 4:6-7)

Isten békét ígért nekünk minden körülmény között, és védelmet minden ellenünk szőtt cselszövés ellen. Akár megismered a jövőbeli házastársadat ma délután, akár az egész életedet egyedül éled le, Isten ismeri a szükségeidet, és megígéri, hogy betölti azokat, egy igazi békével teli nyugalmat és látásmódot tud adni minden helyzetben.

3. Azért vagyok türelmetlen, mert még mindig egyedülálló vagyok, és már nagyon sokat vártam rá, hogy megházasodhassak.

Az Amazon, a Netflix és az okostelefonok lekicsinyelték a türelmet. Bár a nem valódi, de az azonnali kielégítés eleget adott ahhoz, hogy elfelejtsük valójában mennyire megfizethetetlen és szép a türelem. Értékeled magadban vagy másokban a türelmet? Manapság az online világban és a legtöbb televízióban minden bizonnyal nem fogják megtapsolni, ezért egy más (sokkal megbízhatóbb) helyen kell keresnünk.

Isten Pálon keresztül azt ígéri, hogy "azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre, és hallhatatlanságra, örök életet ad” (Róma 2:7). Vannak dolgok, amik csak türelem által lehetnek a mieink. Dicsőség. Tisztelet. Hallhatatlanság. Isten. Semmilyen technológia nem tudja felgyorsítani a folyamatot. Az izomzat, amire szükségünk van, hogy jól várjunk Istenre, úgy épül fel, hogy kisebb dolgokra várunk, mint például az esküvőre. Minden várakozásunk megéri, ha közben egyre többet kapunk abból, akire a lelkünk végső soron vár.

4. Rideg és közömbös lehetek másokkal, mert még mindig egyedülálló vagyok, és éppen elég, hogy a saját dolgaimmal küszködök.

Az egyedülállóság egyik legnagyobb veszélye a jogosultság érzése. Mindenbe beszivárog, és meggyőz arról, hogy kizárólag csak magunkra fókuszáljunk, - egyfajta túlélő mentalitás- sokszor mások kárán is. Ahogy a jogosultság érzése és a magunkkal való foglalkozás növekszik, és megront a szívünkbe, egyre kevésbé leszünk figyelmesek és könyörületesek másokkal. De a Lélek életet adó gyümölcse a kedvesség- egy barátságos együttérzés és nagylelkű hozzáállás.

"Az, hogy élvezzük mindazt, amit Isten alkotott, úgy, ahogy ő azt eltervezte, önmegtartóztatást igényel.”

"Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek” (Ef.4:32). A mi kedvességünk mögötti szép, felszabadító ígéret Isten kedvessége felénk Krisztusban. Akik Krisztusban vannak -és kedvesnek találtatnak benne- egy mindenható, szent Istentől kaptak kedvességet, attól függetlenül, hogy mit érdemeltek volna. Jézus azt mondja: "Szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek: mert ő jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal” (Lk. 6:35). Kedvesek vagyunk, mert Isten az ilyen gyermekeket tartja meg.

5. Egyedülálló vagyok, ezért még nem értékelem az erényeket és a tisztességet. Majd dolgozom ezeken, ha megházasodom, és családom lesz.

Miközben törekszünk a szentségre, az egyik kifogás a halogatásra az, hogy az egyedülálló keresztyének még nem annyira felelősek, mint a házas keresztények, mintha kevésbé lennének emberek. Amikor feleségünk, férjünk vagy gyermekeink vannak, akikre hatással van a hozzáállásunk és a viselkedésünk, akkor számít igazán, hogy kik vagyunk és mit teszünk. Amikor egy férfi és egy nő összeházasodik, eggyé válnak, de nem válnak egy teljesebb eggyé, mint egy egyedülálló hívő. Isten bármelyik és mindegyik Lélekkel teli gyermeke felelős neki, a családi állapotától függetlenül (Róma 14:12). És Isten bármelyik és mindegyik Lélekkel teli gyermekének elérhetők ebben az életben az ő jóságának áldásai.

"Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek… Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják” (Mt. 5:6,8). Áldottak -boldogok- azok az egyedülálló férfiak és nők, akik szeretnek, és törekednek a jóságra, az erkölcsösségre és a tisztességre. Az áldások pedig már most elérnek hozzád, a még nem házas, a még nem tökéletes Isten- és igazságkeresésedben.

"Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott; amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet” (2 Pt. 1:3-5).

Isten erejével az oldaladon ragassz jóságot a hitedhez és az egyedülállóságodhoz.

6. Szétszórt és megbízhatatlan vagyok, mert még mindig egyedülálló vagyok, és nem várható el a szingli emberektől, hogy elkötelezzék magukat.

Az a legrosszabb, hogy néhányan tényleg szeretik ezt a szingli életben. Azok, akik nem kötelezték el magukat, szabadnak érzik magukat arra, hogy egyik dologból a másikba ugorjanak bele, hogy a régi kötelességüket és felelősségüket elhagyják valami új dologért. Ez lehet egy új munkahely, gyülekezet, kapcsolat vagy akár egy város. Az emberek félreteszik a házasságot, hogy elkerüljék az elköteleződést, és szabadnak érezzék magukat. De bármennyire is a szabadság érzetét kelti a szétszórtság, a Biblia arra tanít, hogy szeressük a hűséget és az odaszánást életünk minden területén.

"Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban” (1 Kor. 15:58). Amikor az élet, a munka, a kapcsolatok vagy a szolgálat nehézzé, kényelmetlenné vagy hétköznapivá válik, a másokba való következetes és önzetlen befektetésünk felfedi az Isten izgalmas és kimeríthetetlen munkájába vetett bizalmunkat. Amikor látszólag úgy tűnik, hogy nem éri meg, megpihenünk, dolgozunk és maradunk, tudva, hogy minden áldozat ebben az életben, amit Krisztusért hozunk, nem hiábavaló.

A Lélek által képesek vagyunk mellőzni a saját önző és hirtelen jött ambicióinkat azért, hogy hűséges tagjai legyünk a helyi gyülekezetnek, elkötelezzük magunkat egy hosszútávú szolgálatra a közösségünk felé, és bármilyen nehéz vagy kevésbé ünnepelt is legyen Isten munkája, nem hagyjuk el azt. Örvendezünk az ilyen fajta kitartásban, mert "a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szent Lélek által” (Róma 5:3-5).

7. Durva vagyok másokkal, mert még mindig egyedülálló vagyok, és ők nem értik meg, hogy mennyire nehéz nekem.

Nagyon sokat elmond a szívünk állapotáról az, ahogy a bennünket ért bántásokra válaszolunk. Hogyan reagálsz azokra, akik félreértik, átnéznek vagy lekicsinylik az egyedülállóságod fájdalmát? Jóindulattal bár, de akaratlanul is megbánthatnak a tanácsaikkal, kérdéseikkel vagy közömbösségükkel. Indokoltnak érezheted, hogy a haragodat egy érzéketlen szóval vagy erőszakos, keserű gondolattal fejezd ki feléjük. Isten viszont a kedvességet jutalmazza meg.

Arra bátorít minket és tanítóinkat, hogy türelmesen elviseljük a gonoszt: "szelíden fenyítsd az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére, és felocsudnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára” ( 2 Tim. 2:25-26). Végül is Isten javítja meg és irányítja a szíveket. Nem arra lettünk elhívva, hogy pálcát törjük egymás felett, hanem, hogy kegyelembe és kedvességbe öltözzünk fel, amit Isten megmutatott nekünk. Lehet, hogy igazad van, amikor megsértődsz, de nem tudod azt megoldani egy második sértéssel. Isten ehelyett kedvességre hív, és megígéri, hogy a jóvátétel és megtorlás nehezebb részét megteszi értünk.

8. Fegyelmezetlen vagyok, és továbbra is vétkezem, mert még mindig szingli vagyok. A szabadság jó érzés, és senki nem tudja, senkit nem érdekel és senkire nincs hatással a viselkedésem.

Nincs még egy olyan ellenőrizetlen élet, mint az egyedülállók élete. Nagyon könnyű vadul és bölcstelenül élni, amikor elszigeteltségben élünk. A testünk azt akarja, hogy többet együnk, igyunk, vásároljuk és nézzünk ebből- abból. Ezek egyike sem feltétlenül rossz természetétől fogva, de az ellenőrizetlen sóvárgásaink végül még több bűnhöz és bálványimádáshoz vezetnek.

Az, hogy élvezzük, amit Isten alkotott és ahogy ő ezt elképzelte, önmegtartóztatást igényel- nemet mondani, hogy megmutassuk nagyobb örömet lelünk benne, mint bármelyik ajándékában. Az önuralom jutalma már ebben az életben mindenképp megéri.

"Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant” (1 Kor. 9:25). Amikor lemondunk az ételről, az italról, a televízióról, a sportokról, a vásárlásról, a honlapokról, bármiről ebben az életben, hogy örömünket leljük Krisztusban, egy újabb lépést teszünk egy örökkévaló, maradandó örökséghez, ami a mennyben félretétetett számunkra (1 Pt. 1:4; Mt. 6:20).

A házasság adhat egy olyan személyes felelősséget, amit nem kaptál meg az egyedülállóságodban. Az önmegtartóztatás viszont a Lélek gyümölcse, nem egy házastársé. Nézz Istenre erőért, ,, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből” (Fil. 2:13).

9. Depressziós és nyomorult vagyok, mert még mindig egyedülálló vagyok, és addig nem leszek teljesen boldog, amíg meg nem házasodom.

Minden olyan ,,valóság”, ami még nem érkezett el az életünkbe, fájdalommal és vágyakozással jár. Nem sok bizonyságot hallunk a ,,boldog szingliktől”, legalábbis a keresztyének között. A nem kívánt egyedülállóság nagyon magányos lehet, a magányosság pedig nagyon nyomorúságos. Ezekben a pillanatokban egy igazán lenyűgöző hazugság az, hogy erre a helyzetre a házasság lenne a legkielégítőbb megoldás. Az, hogy a házasságtól és a házastárstól várod, hogy betöltse azt az űrt, amit csak Isten képes, sajnos csak még nagyobb depressziót és fájdalmat hoz magával. Isten viszont kegyelmesen ad nekünk egy másik választ az örömre.

"Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké” (Zsolt. 16:11). Isten megmutatta nekünk Jézusban -aki az út, az igazság és az élet-az élet és a boldogság ösvényeit, ez pedig nem a jövőbeli esküvőd padjai közti út. Ez egy botrányos házasság a szent Isten, és az ő kiválasztott, bűnös és megváltott menyasszonya, a gyülekezet között. Jézus élt, meghalt és feltámadt a mi örömünkért- még az egyedülállóság öröméért is. Ő mondta: "Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék” (Jn. 15:11).

"A Lélek bármelyik más gyümölcsének magja a mély, tartós megelégülés Jézusban.”

A Lélek bármelyik más gyümölcsének magja a mély, tartós megelégülés Jézusban. A szeretet hiánya azt jelzi, hogy többre értékeled magadat Jézusnál és azoknál az embereknél, akiket az ő vére váltott meg. Az aggodalmunk azt jelzi Istennek, hogy nem vagyunk boldogok, megelégedve vele és az ő atyai tervével (és időzítésével) az életünkre nézve. A türelmetlenség azt mondja Jézusnak, hogy amid már megvan, az nem elég. Az, hogy nem tudsz nemet mondani, arra utal, hogy azt hiszed az étel, a vásárlás vagy a honlap boldogabbá tud tenni, mint Jézus. Az igazi öröm Jézusban, az örömhíren keresztül, felszabadít a bűn mérgező gyümölcsétől.

Elválaszthat-e az egyedülállóság Isten szeretetétől?

Mi választhat el Isten szeretetétől? "Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?” (Róma 8:35). Talán az egyedülállóság? "De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, az által, aki minket szeretett” (8:37). Semmi -és minden bizonnyal a családi állapotunk sem- akadályozhat meg abban, hogy megkapjuk, amivé Isten lett számunkra Jézusban. Az ő jóindulata már rajtad nyugszik. Ereje már munkálkodik benned. kmakh_profile_hun_flag_small.pngA szava vezetni fog. A kegyelme meg tud tartani. Isten tényleg meg tud elégíteni és nagyon nagyon gyümölcsözővé tud tenni már most. Igen, az egyedülálló énedet is.

Forrás © | Fordította: Szabó Edit

A bejegyzés trackback címe:

https://krisztusbanmaradni-korralhaladni.blog.hu/api/trackback/id/tr4014774936

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.