✝ = ♡

MENNYORSZÁG

(27) Az Új Föld - Éden kertje

2019. február 27. - KMAKH

OLYAN LESZ AZ ÚJ FÖLD, MINT AZ ÉDENI PARADICSOM? Ez a világ - a természeti csodákat is beleértve – ízelítőt, kicsiny bepillantást ad az eljövendő világba. Ezek az emberek- beleértve magunkat is- csupán előízei és villanásai annak, amilyenek lesznek majd az emberek. Ez az élet- a kultúrát is…

Tovább

HELYES-E A PARÁZNASÁG BŰNÉBE ESETT LELKÉSZEK VISSZAHELYEZÉSE A SZOLGÁLATBA?

„A valódi megbocsátás nem jelenti szükségszerűen a vezetői szerep visszaállítását”, írta Kenneth Kantzer, CT szerkesztő néhány kiemelkedő evangéliumi vezető erkölcsi bukása után. A megbocsátás és a hivatalba való visszahelyezés kapcsolódásának nagy a kísértése. Az…

Tovább

A FÜGEFA KISZÁRADÁSA

A fügefa állapota

Ez a történet két helyen van megörökítve. Itt, a Márk evangéliumában, és a Máté evangéliuma 21. részében. Márk egy kicsit részletesebben feljegyzi a történteket. Ez az egyedüli olyan csoda, amelyiknél az Úr Jézus ítéletet gyakorolt. Az összes többi csodában, amit…

Tovább

MENNYORSZÁG

(26) Uralom az Új Földön - A szentek uralkodása

HOGYAN FOGJUK ISTEN KIRÁLYSÁGÁT URALNI? „A feladataink iránt tanúsított lelkesedésünk, a próbákban való állhatatosságunk, Isten tisztelete, a szeretetünk ereje, a hálaadásunk, és minden kegyelem amiben részesülünk, sőt, a hitünk és kereszténységünk valós lénye, azon…

Tovább

A VÁLÁS LEG ÁLTALÁNOSABB, DE NEM MEGENGEDETT OKAI

A Bibliában Isten világosan fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy a házasság halálig tartó hűség kell legyen a házastárssal szemben. Isten Igéje biztosít korlátozott számú körülményt, amely esetekben a házasság törvényesen felbontható. Mégis – sok keresztyén is – olyan lehetőségeket ajánl fel…

Tovább

STÁTER A HALBAN

A Templomadó

„Mikor pedig eljutottak vala Kapernaumba, a kétdrakma-szedők Péterhez menének és mondának néki: A ti mesteretek nem fizeti-é a kétdrakmát? Monda: Igen. És mikor beméne a házba, megelőzé őt Jézus, mondván: Mit gondolsz Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? a…

Tovább

HÁZASSÁG VAGY EGYÜTTÉLÉS?

Gondolatok Valentin napra! Miért jobb a házasság mint az együttélés?

Noha a keresztyének továbbra is a házasság egyedisége és jósága, szükségessége mellet foglalnak állást, a társadalmunk továbbra is úgy tekint az együttélésre, mint a házasság előfutárára vagy, mint egy teljesen új alternatívára. Ez egy kissé csúszós talaj, mivel a…

Tovább

MENNYORSZÁG

(25) Uralom az Új Földön - Krisztussal uralkodni

VALÓBAN KRISZTUSSAL FOGUNK URALKODNI? A messiási királyságban a mártírok újból birtokba veszik azt a világot, amit üldözőik megtagadtak tőlük. Abban a teremtésben, melyben ők elszenvedték a szolgaságot, most valósággal uralkodni fognak. Irenaeus Isten azért teremtette…

Tovább

MIÉRT BOLDOGTALAN ANNYI KERESZTYÉN?

Az öröm a megváltás érzelmi megnyilvánulása. „Kimondhatatlan és dicsőült örömmel örvendezünk.” ( 1 Péter 1:8). Hogyha keresztyén vagy akkor a Lélek szárnyaló örömet ad neked Krisztusban. Az Ő gyönyörűsége és nagysága izgalommal tölti el a lelkedet. Mégis, nagyon…

Tovább

NÉGYEZER FÉRFI MEGVENDÉGELÉSE

(2) Korunk problémája

Ha valamikor volt idő, amikor a hívő emberek a szívükön kellene hordozzák az elveszettek sorsát, akkor mi most azt az időt éljük. Ha valamikor a gyülekezet, Isten népe, nagyon komolyan kellene vegye a lelkek megmentését, akkor az most van. A tanítványok kérdése égetően, ma…

Tovább