✝ = ♡

NAGY HALFOGÁS II

(2) Ebéd az Úr Jézussal

2019. március 29. - KMAKH

„Jézus ezt mondta nekik: Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: Ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a…

Tovább

MENNYORSZÁG

(31) Az Új Föld - Lesz-e nap, hold, óceánok és időjárás?

Ahogyan már láthattuk az előzőkben, lesz egy folytonosság a jelenlegi és az Új Föld között. Viszont, a Biblia tartalmaz olyan részeket, amelyeket olvasva azt hihetjük, hogy nem lesz az Új Földön Nap, sem Hold, sem tengerek. Ilyen lesz? Ha igen, akkor nem fognak ezek a dolgok…

Tovább

EGY LEVÉL A FIAMNAK A PORNOGRÁFIÁRÓL!

A szem sok jót és sok gonoszt észrevesz ebben az életben. Amit meglátunk, meg is történik. A képek, mondjanak igazságot vagy a hazugságot, egytől-egyig szólnak hozzánk. Ezen túlmenően a természeti szemeinknek olyan kívánságai vannak, amelyet nehéz kielégíteni (1 János…

Tovább

NAGY HALFOGÁS II

„Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg: együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánaél a galileai Kánából meg Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: Mi is…

Tovább

MENNYORSZÁG

(30) Az Új Föld - Lesz-e tér és idő?

Könyvek sokasága sugallja, hogy a mennyei létünket nem korlátozza tér és idő. Az egyik könyv szerint a menny „egy olyan létezési mód, ahol az idő és a tér lényegét vesztett fogalmak.” Ez igaz? MILYEN LESZ AZ ÚJ ÉG? Mit ért a Biblia az új ég fogalmán? Íme néhány…

Tovább

HAT ROSSZ INDÍTÉK, HOGY REGGELENTE TELEFONOZZ

Mára a telefonjaink mindenhova követnek minket – tényleg mindenhova. Ez azt jelenti, hogy legtöbbünk a telefonjainkkal alszunk. A telefonunk ébreszt fel, méri az alvásritmusunkat, és elérhetővé tesz egy esetleges szükséghelyzet esetén. Mindezek az előnyök csodálatosak. A…

Tovább

A FÜGEFA KISZÁRADÁSA

(4) Legyen hitetek Istenben

„És Péter visszaemlékezvén, monda néki: Mester nézd, a fügefa, a melyet megátkoztál, kiszáradt. És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a…

Tovább

MENNYORSZÁG

(29) Az Új Föld - Az Új Jeruzsálem részei

MILYEN LESZ A NAGY VÁROS? Miért indult útnak Magellán és Kolumbusz és a többi felfedező és csapataik „az új világot” keresni? Azért, mert úgy lettünk megteremtve, hogy az új világot keressük. Arra lettünk teremtve, hogy kutatók és felfedezők legyünk. Miközben Isten…

Tovább

7 IRÁNYELV A GYÜLEKEZETI KIREKESZTETTSÉG ÉRZÉSE ELLEN

Az Úr közösségre és kapcsolatokra teremtett minket. Jól elvagyunk a munkaközösségben, a családi kapcsolatokban, a stabil baráti körben és a boldog gyülekezeti családban. Lehet-e ez alapján csodálkozni azon, ha a Sátán mesterien keresi az alkalmat arra, hogy kieszközölje az emberek elszigetelését?…

Tovább

A FÜGEFA KISZÁRADÁSA

(3) Csak levél

Figyeljük meg az Úr Jézusnak ezt az egyedülálló ítéletét, amit e fügefa fölött gyakorolt. Komoly üzenetet hordozhat ez a történet már csak azért is, mert az Úr Jézus egész földi szolgálata alatt, ez az egyetlen csoda, amin keresztül ítéletet gyakorol. Hordoz tehát…

Tovább