✝ = ♡

A KIMONDHATATLAN AJÁNDÉK

Elmélkedések, áhítatok

2019. november 11. - KMAKH

blog_2019_11_11_criswell_ob_the_inexpressible_gift.png"Az Istennek pedig legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért." 

2 Kor 9:15 

Tudjátok, a “kimondhatatlan” szó fordítása nagyon érdekes.  Vannak olyan görög öszerakosgatott szavak, amelyek néha olyanok, mint egy egész sereg, mint egy teljes csapat, ami valójában ugyanazt a dolgot írják le; és ez most egy közülük. Az 1 Péter 1:8-ban Péter ír a mi Urunkról, “Akit, noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek.” Van még egy görög szó, ami ebbe a sorba beépült, aneklaletos, “kimondhatatlan.” “Jézus Krisztusban mi kimondhatatlan, aneklaletos, és dicsőült örömmel örvendezünk.”

Hasonló szót találunk, amikor Pál felemeli ezt a magasztaló éneket és dicsőíti Jézust az elhívásának az utolsó fejezetében, a  rómaiakhoz írt levél tizenegyedik fejezetében: “Oh Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlan,” anexeraunetos, ”mely igen kikutathatatlan az ő ítéletei, és kimondhatatlanok az ő útjai!” (Róma 11:33). Most is ugyanazt a görög melléknevet találjuk: “Hála legyen az Istennek az Ő ”anekdiegetos,” az Ő kibeszélhetetlen ajándékáért,” az Ő kifejezhetetlen ajándékáért, bőkezűségének, nagylelkűségének, meglátogatásának ajándékáért, egy olyan ajándékért, amelyet nem lehet körülírni. Ez meghaladja az emberi nyelv fogalmazó képességét. Hála legyen Istennek az Ő anekdiegetos, az Ő kibeszélhetetlen, kimondhatatlan, leírhatatlan, kifürkészhetetlen áldásáért Jézus Krisztusban!

W.A. Criswell

kmakh_profile_hun_flag_small.png

Forrás © | Fordította: Oláh Boglárka

MENNYORSZÁG

(46) Elfoglaltságunk - Lesz-e zene, tánc, művészet, szórakozás, sport?

blog_2019_11_06_mo46_kk_elfoglaltsagunk_lesz-e_muveszet_szorakozas_sport.pngZene, tánc, történet mesélés, művészet, szórakozás, színház és könyvek, olyan dolgok, amelyek egyaránt nagy szerepet töltenek be az emberi kultúrában. Részei lesznek az életünknek az Új Földön? Valószínű, hogy igen.

FOGUNK-E ÉNEKELNI ÉS ZENÉLNI?

Ültünk-e már a lenyűgözöttségtől csendben, miután egy gyönyörű zenedarabot meghallgattunk? A mi hatalmas Istenünk mindenütt ott lesz, mindennek Ő lesz a központjában. Az Ő csodáit fogjuk látni minden teremtményben, az egész teremtettségben, sőt még az emberek kiemelkedő alkotásaiban is.

Éneklek az Úrnak egész életemben; zengedezek az én Istenemnek amíg vagyok!” (Zsoltár 104:33). Itt a földön kreatív, művészi hajlamú, e téren képzett személyek zenélnek és dicsőítik Istent. János apostol beszél trombitákról és hárfákról a Mennyországban (Jelenések 8:7-13; 15:2). Ha vannak hangszerek még a nagy feltámadás előtt, a köztes mennyországban, mennyivel inkább várhatjuk azt, hogy az Új Földön is legyenek?

Tovább

HOGYAN KÜZDJÜNK A LUSTASÁG ELLEN?

blog_2019_08_05_dg_sze_how-to-fight-laziness.png

Kaptunk egy levelet egy ismeretlen férfitől, aki azt írta: “John lelkész, egy újjászületett keresztyén vagyok, aki előzőleg homoszexuális életet folytattam. Isten felhasználta az ön szenvedésről és megtörtségről szóló tanítását ahhoz, hogy felülkerekedjek az istentelen nemi vágyaimon. Most azonban egy újszerű küzdelemmel szembesülök – a lustasággal. Mit tanácsol, hogyan győzhetném le ezt a bűnt?”

Tovább

MEGTÉRÉS A HALÁLOS ÁGYON

Elmélkedések, áhítatok

blog_2019_10_23_criswell_nkl_death_bed_repentance.png"Mert ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és a megmenekülés napján megsegítettelek.” Bizony, most van a kegyelem ideje! Most van a megmenekülés napja!" (2 Korinthus 6:2)

Egyszer egy  híres üzletember Dallas városában megbetegedett és kórházba került. Felhívott engem, hogy menjek be hozzá, mert beszélni akar velem.  Amikor meglátogattam így szólt hozzám: „Az orvosok már lemondtak rólam! Le tudnál térdelni mellém és tudnál imádkozni értem? Mond meg Istennek, hogy ha ő megtartja az életem, akkor én egész életemben őt fogom szolgálni és minden egyes alkalommal ott fogok lenni a gyülekezetben. Isten hűséges szolgája leszek.” Letérdeltem az ágya mellé és a kezét fogva azt mondtam Istennek, hogy ha megtartja az életét, akkor ez a férfi ígéri, hogy  egész életében hűséges szolgája lesz. A férfi „Ámen”-t mondott rá!

Isten meghallgatta az imámat és megáldotta ezt az embert. Megerősítette és meghosszabbította a napjait. Soha nem láttam őt a gyülekezetben. Soha még nem is foglalkozott azzal, hogy gyülekezetbe járjon vagy hogy szívét, életét átadja Jézus szolgálatára. Végül, mégis én temettem el hitetlenül, mint olyat, akiben nem volt meg Isten, nem volt reménye.

Most van itt az idő az emberiség megmenekülésére! Most! Ez az üzenete ennek az Igének: ”Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van!" Ézs 55:6

W.A. Criswell

kmakh_profile_hun_flag_small.png

Forrás © | Fordította: Nagy-Kasza Lona

A LELKIPÁSZTOR

Feladatai

blog_2019_10_14_hargita_fgy_a_lelkipasztor_feladatai.png

"Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülük; és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez oda fordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd." - 2 Tim 4:1-5

Ma a lelkipásztor munkáját, feladatait fogjuk megvizsgálni. Nem egyszerű téma, mert a lelkipásztori szolgálat nagyon szerteágazó és összetett. Mégis szembesülünk néha azzal, hogy egyesek azt mondják: – milyen jó dolga van a lelkipásztornak! Nem tudom, hogy ismerősek e bárki számára ezek a szavak, de én már szembesültem ezzel: vasárnap prédikál, hét közben is van néhány összejövetel, aztán az idejének többi része szabad. Egyeseknek ajánlottam, hogy jöjjenek, szánjanak rá néhány napot, egy hetet, és legyenek mellettem,  csinálva azt, amit én. Amikor kezdtem sorolni, hogy mennyi feladat jut a hétköznapokra, a reakció a következő volt: Elnézést kérek, én ezt eddig nem így láttam! Mi tudjuk azt, hogy a lelkipásztori feladatok elvégzéséhez mennyire szükségünk van Isten erejére, hogy Ő támogasson bennünket, mellénk álljon, Szentlelkével betöltsön, felfrissítsen, megújítson.

John Newton mondta, hogy a keresztyén szolgálat az összes business közül a legrosszabb, de az összes hivatás közül a legjobb.

A lelkipásztor feladatairól szólva említésre kerül a munkavégzés lelkülete, aztán a munka területei, majd a munka megosztása és a munkamorál.

Tovább

MENNYORSZÁG

(45) Elfoglaltságunk - Lehet-e unalmas a menny?

blog_2019_10_09_mo45_kk_elfoglaltsagunk_lehet-e_unalmas_a_menny.pngIsac Asimov Scifi író ezt írja: „Én nem hiszek a halál utáni életben, így nem kell azzal töltenem az egész életem, hogy a pokoltól rettegek vagy a mennyországtól talán inkább rettegnék. Mert bármilyen is a pokol kínja, a menny unalma attól csak rosszabb lehet.”

Szomorú, hogy még keresztyének között is terjed az a mondás, hogy a Menny unalmas lesz. Néha képtelenek vagyunk elképzelni mást, mint a hárfák pengetését vagy az arany utcák fényezését. Ebben utat engedünk a Sátán azon stratégiájának, „hogy szidalmazza az Ő (Isten) nevét, és az Ő sátorát és akik a mennyben laknak.” (Jelenések 13:6).

MIT TESZÜNK MAJD UNATKOZÁS HELYETT?

Néha azt mondják az emberek: „Én inkább lennék a pokolban, ha jobban telik ott az idő, mintsem unatkozzam a Mennyben.” Sok ember úgy képzeli el a poklot, mint egy olyan hely, ahol egész nap a barátaival lóg, biliárdozik és vicceket mesél. Ez talán az Új Földön megtörténhet, de biztosan nem a pokolban.

Tovább

MENNYORSZÁG

(44) Állatok - Feltámadhatnak-e az állatok?

blog_2019_09_25_mo44_kk_feltamadhatnak-e_az_allatok.pngAZ ÁLLATOK, BELEÉRTVE HÁZI KEDVENCEINKET IS ÚJRA ÉLNEK MAJD?

A Mennyben a trónon ülő, Krisztus mondta ezt: „Íme, ujjá teremtek mindent…” (Jelenések 21:5). Nem csak az emberek lesznek újjá teremtve, más testben, hanem az egész Föld megújul, mindennel együtt. A „mindenbe” beleférnek az állatok is? Természetesen igen, lovak, macskák, kutyák, szarvasok, delfinek még mókusok is- csak úgy, mint a lélek nélküli teremtettség kedvezményezettje Krisztus halálának és feltámadásának.

Krisztus nem azt hangsúlyozza, hogy újat teremt, hanem azt, hogy újjá teszi a régit. Nem arról van szó, hogy valami szokatlant talál fel, hanem arról, hogy a már ismertet teljesen helyreállítja, tökéletesen jóvá teszi. Olyan, mintha csak azt mondaná: „Veszek mindent, amit egykor megteremtetett, beleértve az embereket, a természetet és állatokat, magát a földet és megújulva, frissen és elpusztíthatatlanul adom újra oda."

Tovább

EGYEDÜL NEM MEGY

Öt ok, amiért szükséged van a jó barátokra

blog_2019_09_16_dg_dm_egyedul-nem-megy-baratok.pngEgy amerikai asszony Bronnie Ware, aki haldoklókat gondozott, többször hallotta pácienseitől amint gyakran ugyanazt a mulasztásukat fájlalták. Ez a mulasztás az, hogy nem fektettek elég hangsúlyt a barátságra. A halálos ágyon legtöbbünk bánjuk a baráti kapcsolataink felszínességét, a mélység hiányát ezen a téren. Napjainkban kevés baráti kapcsolatot ápolunk. Az önzés növekedésével a társadalmi kapcsolatok leépülnek. A tényleges, fizikális kapcsolatokat digitális illúziókkal váltjuk fel.

A kutatások szerint az amerikaiaknak egyre kevesebb barátjuk van és még kevesebb közeli barátságot tartanak fenn. Számos ember nem érzi az egyedüllétet, de amint számba veszik kapcsolataik szilárdságát, rájönnek, hogy jobban el vannak zárkózva mint azt gondolták.

Arra szólítalak fel, hogy életed további részében valóban értékeld az igazi barátságot. De amennyiben a barátságot érdemben kell értékelnünk, fontos tudni, mitől olyan értékes. Miért éri meg a barátság a befektetett energiát?

Tovább

MENNYORSZÁG

(43) Állatok - Lesznek-e állatok az Új Földön?

blog_2019_09_10_mo43_kk_lesznek-e_allatok_az_uj_foldon.pngAz emberek gyakran kérdezik, hogy lesznek-e állatok a Mennyországban? A második kérdésük, amelyet ez a fejezet tárgyal rendszerint az, hogy viszont láthatják-e majd szeretett állataikat. Egyes emberek számára ezek csupán szentimentális kérdések. Mások számára ezek rendkívül fontos kérdések. Általában a gyerekek azok, akik ezekre a válaszokra kíváncsiak. Mit fogunk tehát mondani, ha megkérdeznek?

A Szentírás sokat beszél az állatokról, úgy mutatja be őket, mint a Föld második legfontosabb teremtményei. Isten ránk bízta az állatokat, hogy gondoskodjunk róluk, és az állatokkal való kapcsolatunk fontos része az életünknek.

Tovább

PÉTER ANYÓSÁNAK MEGGYÓGYÍTÁSA

(3) A Hálaadás szolgálata

blog_2019_09_06_cs11-40_dm_peter-anyosa-a-halaadas-szolgalata.pngPéter anyósa nagy láztól szenvedett, és a Megváltó kezének érintésétől és az Ő szavának ereje folytán meggyógyult. Isten kegyelme nem biztosít be minket a próbák elkerülésére. Péter és András háza (mindketten ott voltak) különösen is kedvelt volt, sok más ház mellett is elhaladt Isten kegyelme, azonban ezt választotta lakhelyéül az Úr, mégis nagy betegséggel találkozunk ott – Péter feleségének édesanyja láztól betegen feküdt, halálközeli állapotban. Ez nem kis fájdalmat jelentett a családnak, azonban ez a fájdalom örökkévaló javukat szolgálta. Isten túlságosan is szereti az Ő választottait ahhoz, hogy hagyja őket csak úgy vessző nélkül élni. Ha kevésbé szeretne akkor talán megengedte volna, hogy elegyítetlenül faljuk a szenvedélyeket, azonban a mi bölcs Atyánk szeretete irányunkban túl nagy ahhoz, hogy megfosszon bennünket a szenvedés javunkra való formálásától. A betegség nem úgy jött ahhoz a házhoz, mint ellenség, hanem mint barát, hiszen eszköz volt. Krisztus csodálatos hatalma nyilvánulhatott meg ebben a családban, és az Ő hatalmán keresztül szeretete is megnyilvánult. A legrosszabb betegségek sokszor azok a fekete paripák, amelyeken a legnagyobb áldások lovagolnak felénk. Nem kis megtiszteltetést jelentett Péternek, hogy a háza a Megváltó hadiszállása, fő helye lett. Minden bizonnyal hosszú éveken át a legtöbbet emlegetett ház volt a vidéken – minden bizonnyal az Áldott Orvos házaként ismerték, hívhatták, az emberek.

Tovább