✝ = ♡


PÉTER ANYÓSÁNAK MEGGYÓGYÍTÁSA

(2) A legjobb családlátogatás

2019. június 21. - KMAKH

Kis kezdetek és nagy befejezések állnak előttünk. Egy férfit megszólít Jézus hangja, majd egy másikat is; a házat ahol laknak megszenteli Isten jelenléte és időnként az egész várost keresztül-kasul felbolydítja a Nagy Tanító hírneve. Gyakran kívánjuk, hogy Isten valami nagyot cselekedjen a…

Tovább

PÉTER ANYÓSÁNAK MEGGYÓGYÍTÁSA

Krisztus második gyógyító csodája, amelyet megvizsgálunk Péter anyósának meggyógyítása. Ez az első annak a legalább nyolc csodának, amelyről tudunk és Péterhez kötődik valamiképp. Az ő nevét több csodával kapcsolatos történetben említi a Szentírás, mint a tizenkét…

Tovább

EGY KIRÁLYI EMBER FIÁNAK MEGGYÓGYÍTÁSA

(4) A hit ereje

János elmondja, hogy Jézus sok csodát tett, és ezek nincsenek mind belefoglalva a János evangéliumába. A János Ev. 20:30-31 arról beszél, hogy ő a Szent Lélektől vezettetve választotta ki a leírt csodákat, amelynek az volt a célja, hogy elhiggyük, hogy Jézus a Krisztus, és hogy hit által életünk…

Tovább

EGY KIRÁLYI EMBER FIÁNAK MEGGYÓGYÍTÁSA

(3) A hit jellemzői

Jézus Krisztus tanításai voltak a tetteire a magyarázat- a cselekedeteit pedig megerősítették a tanításai. Jézus Krisztus sohasem sugallta azt tanításaival, hogy „Tedd, amit mondok, de ne úgy, ahogyan én teszem.” A szavai és a cselekedetei tökéletes harmóniában voltak…

Tovább

EGY KIRÁLYI EMBER FIÁNAK MEGGYÓGYÍTÁSA

(2) A királyi ember hite

Az első imádságok, amelyek előjönnek sok szívből Istenhez, nyomorúság által vannak a kis egyetlen legkedvesebben szeretettekért. Nincs megírva, „És egy kis gyermek vezeti őket?” Ugyanez volt ezzel az emberrel is; Jézushoz lett hozva a problémák által; Jézushoz lett hozva egy…

Tovább

EGY KIRÁLYI EMBER FIÁNAK MEGGYÓGYÍTÁSA

A Samáriában történt események után, az Úr visszament északra Kánába, Galileába, ahol ezt a gyógyítást véghezvitte. Egy királyi ember fiát gyógyította meg, halálos betegségből. A királyi ember Kapernaumban lakott. Nézzük meg közelebbről a csodát megelőző eseményeket, a…

Tovább

NAGY HALFOGÁS II

(2) Ebéd az Úr Jézussal

„Jézus ezt mondta nekik: Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: Ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a…

Tovább

NAGY HALFOGÁS II

„Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg: együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánaél a galileai Kánából meg Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: Mi is…

Tovább

A FÜGEFA KISZÁRADÁSA

(4) Legyen hitetek Istenben

„És Péter visszaemlékezvén, monda néki: Mester nézd, a fügefa, a melyet megátkoztál, kiszáradt. És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a…

Tovább

A FÜGEFA KISZÁRADÁSA

(3) Csak levél

Figyeljük meg az Úr Jézusnak ezt az egyedülálló ítéletét, amit e fügefa fölött gyakorolt. Komoly üzenetet hordozhat ez a történet már csak azért is, mert az Úr Jézus egész földi szolgálata alatt, ez az egyetlen csoda, amin keresztül ítéletet gyakorol. Hordoz tehát…

Tovább