✝ = ♡


HELYES-E A PARÁZNASÁG BŰNÉBE ESETT LELKÉSZEK VISSZAHELYEZÉSE A SZOLGÁLATBA?

2019. február 25. - KMAKH

„A valódi megbocsátás nem jelenti szükségszerűen a vezetői szerep visszaállítását”, írta Kenneth Kantzer, CT szerkesztő néhány kiemelkedő evangéliumi vezető erkölcsi bukása után. A megbocsátás és a hivatalba való visszahelyezés kapcsolódásának nagy a kísértése. Az…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

XVI-XVII. század

A TIZENHATODIK SZÁZAD  LUTHER, KÁLVIN ÉS A REFORMÁCIÓ A XVI. század az Újkor kezdete az egyik legnagyobb vízválasztó korszaka a történelemnek, mely szemtanúja volt a Protestáns Reformációnak. A Reneszánsz bibliai skolarizmusából (ebben a korban született Bibliamagyarázó írásokból, elvekből), a…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

XIV-XV. század

A TIZENNEGYEDIK SZÁZAD AZ EGYHÁZ BABILÓNIAI FOGSÁGA ÉS JOHN WYCLIFFE Szomorú, de az egyházi hierarchia folyamatosan folytatta a világi hatalom hajhászását a XIV. században is. A pápák továbbra is politikai befolyásra törekedtek és ki is használták az ezek nyújtotta…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

XII-XIII. század

A TIZENKETTEDIK SZÁZAD A HADJÁRATOK, ABELARD, LOMBARD ÉS A WALDENSEK Ahogyan a XI. századot felváltotta a XII. század, az egyház is aratni kezdte az 1054-ben történt nagy szakadás keserű gyümölcseit. A megoszlás jelei mutatkoztak körös körül a láthatáron. Ennek a megoszlásnak…

Tovább

Hét ok, amiért a gyülekezet tagjai nem szeretnék, hogy a gyülekezet növekedjen

Eléggé szokatlan azt hallani, hogy a gyülekezet tagjai nem kívánják azt, hogy a gyülekezetük engedelmeskedjen a Nagy Misszióparancsnak. Sőt, teljesen mindennapi az, hogy egy lelkipásztort kereső gyülekezeti bizottság tagjai azt mondják a kilátásban levő pásztornak, hogy azt várják el a vezetőtől,…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

X-XI. század

Tizedik század A sötét középkor Azt szoktuk mondani, hogy a történelem megismétli önmagát. Az első évezred végén az egyház helyzete nagyon hasonló volt ahhoz, amit mi most élünk meg. A tizedik században viszont az egyház teológiai hanyatlásban volt, nem kulturális vagy politikai. Úgy hívjuk ezeket…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

VIII-IX. század

Nyolcadik század A képrombolás vitája A keresztyén egyháztörténelem tanúlmányozóinak meg kell értsék az ókori egyháznak két domináns nyelvét és hagyományait. A nyugati egyházban, ami Róma körül központosúlt, az elsődleges nyelve az írásnak és dicsőítésnek a latin volt. Keleten, a fő nyelv pedig a…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

IV-V. század

Negyedik század A keresztyén birodalom kezdete A negyedik század egy üldöztetésviharral és a látható egyházon belüli hanyatlással kezdődött. Az üldözések Diokleciánusz római császár parancsára történtek. Szerette volna visszaállítani a békét és stabilitást a Római Birodalomban, és meg volt…

Tovább