✝ = ♡


EGYHÁZTÖRTÉNELEM

XX. század

2018. október 08. - KMAKH

AZ ELLENTMONDÁSOK KORA A XX. század a nagy ellentmondások kora volt, míg a világ egyes részein a gyülekezet hanyatlott, addig más részein növekedett és virágzott. A század első két évtizedében nyugaton sokan elképzelték a keresztyénség miként fog győzedelmeskedni a béke és…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

XVIII-XIX. század

A TIZENNYOLCADIK SZÁZAD A NAGY ÉBREDÉS A XVIII. század a keresztyén Európát folytonos vallási háborúskodás és vérontás közepette találta. Az értelmiségi réteg a felvilágosodás korának eszméit vallotta magáénak, amely az ok-okozati viszonyt tartotta a legfelsőbb tekintélynek. A teológia a filozófia…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

XVI-XVII. század

A TIZENHATODIK SZÁZAD  LUTHER, KÁLVIN ÉS A REFORMÁCIÓ A XVI. század az Újkor kezdete az egyik legnagyobb vízválasztó korszaka a történelemnek, mely szemtanúja volt a Protestáns Reformációnak. A Reneszánsz bibliai skolarizmusából (ebben a korban született Bibliamagyarázó írásokból, elvekből), a…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

XIV-XV. század

A TIZENNEGYEDIK SZÁZAD AZ EGYHÁZ BABILÓNIAI FOGSÁGA ÉS JOHN WYCLIFFE Szomorú, de az egyházi hierarchia folyamatosan folytatta a világi hatalom hajhászását a XIV. században is. A pápák továbbra is politikai befolyásra törekedtek és ki is használták az ezek nyújtotta…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

XII-XIII. század

A TIZENKETTEDIK SZÁZAD A HADJÁRATOK, ABELARD, LOMBARD ÉS A WALDENSEK Ahogyan a XI. századot felváltotta a XII. század, az egyház is aratni kezdte az 1054-ben történt nagy szakadás keserű gyümölcseit. A megoszlás jelei mutatkoztak körös körül a láthatáron. Ennek a megoszlásnak…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

X-XI. század

Tizedik század A sötét középkor Azt szoktuk mondani, hogy a történelem megismétli önmagát. Az első évezred végén az egyház helyzete nagyon hasonló volt ahhoz, amit mi most élünk meg. A tizedik században viszont az egyház teológiai hanyatlásban volt, nem kulturális vagy politikai. Úgy hívjuk ezeket…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

VIII-IX. század

Nyolcadik század A képrombolás vitája A keresztyén egyháztörténelem tanúlmányozóinak meg kell értsék az ókori egyháznak két domináns nyelvét és hagyományait. A nyugati egyházban, ami Róma körül központosúlt, az elsődleges nyelve az írásnak és dicsőítésnek a latin volt. Keleten, a fő nyelv pedig a…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

VI-VII. század

Hatodik század Jusztinianusz, Benedek és a skótok megtérése A hatodik században, Jusztinianusz császár uralma alatt 527 és 565 között, a Római Birodalom megújult nagyságot élvezhetett.  A bizánci császár a birodalomnak nagy részeit hozta helyre, miután az észak-afriai és olaszországi barbárok…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

IV-V. század

Negyedik század A keresztyén birodalom kezdete A negyedik század egy üldöztetésviharral és a látható egyházon belüli hanyatlással kezdődött. Az üldözések Diokleciánusz római császár parancsára történtek. Szerette volna visszaállítani a békét és stabilitást a Római Birodalomban, és meg volt…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

II-III. század

Második század A mártírok és a hitvallók egyháza A Máté 16:18 egy fontos rész az Új Testamentumban. Jézus szavai egyértelműen jelzik, hogy bárhol is építi Krisztus a gyülekezetét, mindig lesznek akik erősen ellenzik azt amit tesz, de „a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat”. Joseph Alexander…

Tovább