✝ = ♡


EGY KIRÁLYI EMBER FIÁNAK MEGGYÓGYÍTÁSA

(4) A hit ereje

2019. május 20. - KMAKH

János elmondja, hogy Jézus sok csodát tett, és ezek nincsenek mind belefoglalva a János evangéliumába. A János Ev. 20:30-31 arról beszél, hogy ő a Szent Lélektől vezettetve választotta ki a leírt csodákat, amelynek az volt a célja, hogy elhiggyük, hogy Jézus a Krisztus, és hogy hit által életünk…

Tovább

EGY KIRÁLYI EMBER FIÁNAK MEGGYÓGYÍTÁSA

(3) A hit jellemzői

Jézus Krisztus tanításai voltak a tetteire a magyarázat- a cselekedeteit pedig megerősítették a tanításai. Jézus Krisztus sohasem sugallta azt tanításaival, hogy „Tedd, amit mondok, de ne úgy, ahogyan én teszem.” A szavai és a cselekedetei tökéletes harmóniában voltak…

Tovább

EGY KIRÁLYI EMBER FIÁNAK MEGGYÓGYÍTÁSA

(2) A királyi ember hite

Az első imádságok, amelyek előjönnek sok szívből Istenhez, nyomorúság által vannak a kis egyetlen legkedvesebben szeretettekért. Nincs megírva, „És egy kis gyermek vezeti őket?” Ugyanez volt ezzel az emberrel is; Jézushoz lett hozva a problémák által; Jézushoz lett hozva egy…

Tovább

EGY KIRÁLYI EMBER FIÁNAK MEGGYÓGYÍTÁSA

A Samáriában történt események után, az Úr visszament északra Kánába, Galileába, ahol ezt a gyógyítást véghezvitte. Egy királyi ember fiát gyógyította meg, halálos betegségből. A királyi ember Kapernaumban lakott. Nézzük meg közelebbről a csodát megelőző eseményeket, a…

Tovább

A FÜGEFA KISZÁRADÁSA

(4) Legyen hitetek Istenben

„És Péter visszaemlékezvén, monda néki: Mester nézd, a fügefa, a melyet megátkoztál, kiszáradt. És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a…

Tovább

HA UNOD ISTENT, AKKOR AZ VALÓSZÍNŰLEG EGY BÁLVÁNY

Könnyű megmondani a különbséget az Igaz Isten, az Isten, Akit a Biblia tár elénk, és egy bálvány között. Egy bálvány mindig egyet fog érteni veled. Egy bálvány mindig az elvártat mondja és teljesíti. Egy bálvány végső soron untatni fog és soha nem fog motiválni a dicsőítésre. Az Igaz Isten más.

Tovább

A HÁBORGÓ TENGER LECSENDESÍTÉSE

(3) Kicsinyhitűség

És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek?   Az Ige bátorítani szeretne minket, kishitűeket, hogy növekedjünk a hitben. Itt állnak előttünk ezek a tanítványok, akik egész nap Mesterükkel vannak, hallják a tanítást, azt is, ahogy az Úr elmagyarázza nekik a mennyei…

Tovább

Eleget imádkozol?

  A bűntudat egy nagyon rossz motivátora bármilyen viselkedésnek, kivéve a bűnbánatnak. Bűntudattól indíttatva nem vagyunk képesek hosszú távon végezni olyan spirituális gyakorlatainkat mint az imádság. A bűntudat nem erre volt tervezve, és ezért nem leszünk soha olyan személyek, akik “szüntelenül…

Tovább

Öt ígéret az igeolvasáshoz és imádkozáshoz

Te folyamatosan keresed Istent az ígéjében és imádságban? Vagy te is újra meg újra elkezded, de aztán elcsüggedsz és feladod? De ha mégis töltesz időt Istennel, minőségi-e, éltető-e az az idő, vagy csak úgy teszel mintha, elolvasod a kijelölt igerészt, végigimádkozod a listád, és fellélegzel amikor…

Tovább

8 módja annak, ahogy Isten a szenvedésünket a mi javunkra használja fel

Annak érdekében, hogy lehalkítsuk a kattogó gondolatainkat és bátorítsuk a szívünket, az a meggyőződésünk, hogy Isten keze ott van a mi szenvedésünkben. Bármilyen helyzetet élünk át, Isten keze ott van benne, úgy, mint az ács keze a fűrészen. Jób a szenvedése közepette nem azt mondta, hogy „Az Úr…

Tovább