✝ = ♡


MIÉRT BOLDOGTALAN ANNYI KERESZTYÉN?

2019. február 11. - KMAKH

Az öröm a megváltás érzelmi megnyilvánulása. „Kimondhatatlan és dicsőült örömmel örvendezünk.” ( 1 Péter 1:8). Hogyha keresztyén vagy akkor a Lélek szárnyaló örömet ad neked Krisztusban. Az Ő gyönyörűsége és nagysága izgalommal tölti el a lelkedet. Mégis, nagyon…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

XVI-XVII. század

A TIZENHATODIK SZÁZAD  LUTHER, KÁLVIN ÉS A REFORMÁCIÓ A XVI. század az Újkor kezdete az egyik legnagyobb vízválasztó korszaka a történelemnek, mely szemtanúja volt a Protestáns Reformációnak. A Reneszánsz bibliai skolarizmusából (ebben a korban született Bibliamagyarázó írásokból, elvekből), a…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

XIV-XV. század

A TIZENNEGYEDIK SZÁZAD AZ EGYHÁZ BABILÓNIAI FOGSÁGA ÉS JOHN WYCLIFFE Szomorú, de az egyházi hierarchia folyamatosan folytatta a világi hatalom hajhászását a XIV. században is. A pápák továbbra is politikai befolyásra törekedtek és ki is használták az ezek nyújtotta…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

XII-XIII. század

A TIZENKETTEDIK SZÁZAD A HADJÁRATOK, ABELARD, LOMBARD ÉS A WALDENSEK Ahogyan a XI. századot felváltotta a XII. század, az egyház is aratni kezdte az 1054-ben történt nagy szakadás keserű gyümölcseit. A megoszlás jelei mutatkoztak körös körül a láthatáron. Ennek a megoszlásnak…

Tovább

Eleget imádkozol?

  A bűntudat egy nagyon rossz motivátora bármilyen viselkedésnek, kivéve a bűnbánatnak. Bűntudattól indíttatva nem vagyunk képesek hosszú távon végezni olyan spirituális gyakorlatainkat mint az imádság. A bűntudat nem erre volt tervezve, és ezért nem leszünk soha olyan személyek, akik “szüntelenül…

Tovább

Hét ok, amiért a gyülekezet tagjai nem szeretnék, hogy a gyülekezet növekedjen

Eléggé szokatlan azt hallani, hogy a gyülekezet tagjai nem kívánják azt, hogy a gyülekezetük engedelmeskedjen a Nagy Misszióparancsnak. Sőt, teljesen mindennapi az, hogy egy lelkipásztort kereső gyülekezeti bizottság tagjai azt mondják a kilátásban levő pásztornak, hogy azt várják el a vezetőtől,…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

X-XI. század

Tizedik század A sötét középkor Azt szoktuk mondani, hogy a történelem megismétli önmagát. Az első évezred végén az egyház helyzete nagyon hasonló volt ahhoz, amit mi most élünk meg. A tizedik században viszont az egyház teológiai hanyatlásban volt, nem kulturális vagy politikai. Úgy hívjuk ezeket…

Tovább

Öröm nélküli keresztyénség veszélyei

Lelki veszélyben vagy? Ha abban lennél, hogyan vennéd észre? Egy kulcstünete a lelki veszélynek az öröm elvesztése. Ne ugord át azt amit Pál mond a Filippi 3:1-ben: “Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban. Hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít.” Pál…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

VIII-IX. század

Nyolcadik század A képrombolás vitája A keresztyén egyháztörténelem tanúlmányozóinak meg kell értsék az ókori egyháznak két domináns nyelvét és hagyományait. A nyugati egyházban, ami Róma körül központosúlt, az elsődleges nyelve az írásnak és dicsőítésnek a latin volt. Keleten, a fő nyelv pedig a…

Tovább

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

VI-VII. század

Hatodik század Jusztinianusz, Benedek és a skótok megtérése A hatodik században, Jusztinianusz császár uralma alatt 527 és 565 között, a Római Birodalom megújult nagyságot élvezhetett.  A bizánci császár a birodalomnak nagy részeit hozta helyre, miután az észak-afriai és olaszországi barbárok…

Tovább