✝ = ♡


MENNYORSZÁG

(38) Kapcsolataink - Fogunk-e vágyakozni arra, hogy Istenen kívül másokkal is kapcsolatban legyünk?

2019. június 19. - KMAKH

Sok-sok éven át a keresztyének mindig is várták a szeretteikkel való örök találkozást. Egy egyházi történetíró, Venerabil Bede, ezt írta 710-ben a Mennyországról: „Szeretteink sokasága van ott és ők várnak reánk, hatalmas, beláthatatlan sokasága a szülőknek,…

Tovább

MENNYORSZÁG

(37) Az Új életünk - Milyen lesz a mennyben az életünk?

Richard Baxter, puritán író, 1649-ben ’A szentek örök nyugalma’ címmel kiadott könyve a legnagyobb befolyással bíró könyv volt, amelyet a Mennyországról valaha írtak. Baxter azon álmélkodott, hogy miért nem teszünk mindent félre, előre tekintve a Mennyországra, hogy…

Tovább

MENNYORSZÁG

(36) Az Új életünk - Mit fogunk tudni, ismerni és tanulni?

Gyakran halljuk: „most még nem értjük, de a mennyben mindent megértünk”. Egy író véleménye szerint a mennyben az emberek: „könnyen megértik az isteni titkokat”. Igaz ez? Valóban mindent ismerni fogunk a mennyben? MINDENT TUDNI FOGUNK? Maga Isten mindentudó. Amikor meghalunk,…

Tovább

MENNYORSZÁG

(35) Az Új életünk - Képesek leszünk vétkezni?

Sok ember így gondolkodik: ,,A mennyország tökéletes lesz, de egy bűntelen környezet még nem jelenti azt, hogy nem tudunk vétkezni; Ádám és Éva bebizonyította ezt. Egy bűntelen helyen éltek, mégis vétkeztek”. Az igaz, hogy a Sátán megkísértette őket, de ő maga is egy…

Tovább

FELTÁMADÁS

Szükségessége, bizonyossága, ideje és módja

A János Evangéliuma 5:24-29 igeszakaszban az Úr Jézus úgy mutatkozik be, mint aki az életnek és a halálnak is Ura. Ekkor beszél az igazak és a gonoszok feltámadásáról. Azt is mondja, a feltámadás az Ő ereje által fog megtörténni: „ne csodálkozzatok ezen!” (28. vers), „mármint ezeken a szavakon…

Tovább

MENNYORSZÁG

(34) Az Új életünk - Fogunk-e enni és inni a mennyországban?

Az evéssel, étkezéssel és étellel kapcsolatos szavak és kifejezések több, mint ezerszer fordulnak elő a Szentírásban, az angol fordításban az „ünnepi lakoma” további 187 alkalommal fordul elő. Az ünnepség magába foglalja a vidám, ünnepélyes hangulatot, és mélységesen…

Tovább

MENNYORSZÁG

(33) Az Új életünk - Milyen lesz az új testünk?

MILYEN LESZ A TESTÜNK? Amint a 14. fejezetben láttuk, feltámadott testünk valós fizikai test lesz, miként a Krisztus teste is az. Hogyan néz majd ki a testünk? Hogyan fog működni? Feltámadott testünk szabad lesz a bűn átkától, megváltott és eredeti szépségébe öltözve, a…

Tovább

MENNYORSZÁG

(32) Az Új életünk - Önmagunk leszünk?

Nem vagyunk képesek megérteni, hogy önmagunk leszünk az örökkévalóságban, ha nem értjük meg a feltámadást. Fizikailag is létező lények vagyunk. Ha az örökkévaló Mennyország egy testnélküli állapotot takar, akkor az emberi mivoltunk vagy redukálódik vagy meghaladja az emberi létet, transzcendens…

Tovább

MENNYORSZÁG

(31) Az Új Föld - Lesz-e nap, hold, óceánok és időjárás?

Ahogyan már láthattuk az előzőkben, lesz egy folytonosság a jelenlegi és az Új Föld között. Viszont, a Biblia tartalmaz olyan részeket, amelyeket olvasva azt hihetjük, hogy nem lesz az Új Földön Nap, sem Hold, sem tengerek. Ilyen lesz? Ha igen, akkor nem fognak ezek a dolgok…

Tovább

MENNYORSZÁG

(30) Az Új Föld - Lesz-e tér és idő?

Könyvek sokasága sugallja, hogy a mennyei létünket nem korlátozza tér és idő. Az egyik könyv szerint a menny „egy olyan létezési mód, ahol az idő és a tér lényegét vesztett fogalmak.” Ez igaz? MILYEN LESZ AZ ÚJ ÉG? Mit ért a Biblia az új ég fogalmán? Íme néhány…

Tovább