✝ = ♡


PÉTER ANYÓSÁNAK MEGGYÓGYÍTÁSA

(2) A legjobb családlátogatás

2019. június 21. - KMAKH

Kis kezdetek és nagy befejezések állnak előttünk. Egy férfit megszólít Jézus hangja, majd egy másikat is; a házat ahol laknak megszenteli Isten jelenléte és időnként az egész várost keresztül-kasul felbolydítja a Nagy Tanító hírneve. Gyakran kívánjuk, hogy Isten valami nagyot cselekedjen a…

Tovább

MENNYORSZÁG

(38) Kapcsolataink - Fogunk-e vágyakozni arra, hogy Istenen kívül másokkal is kapcsolatban legyünk?

Sok-sok éven át a keresztyének mindig is várták a szeretteikkel való örök találkozást. Egy egyházi történetíró, Venerabil Bede, ezt írta 710-ben a Mennyországról: „Szeretteink sokasága van ott és ők várnak reánk, hatalmas, beláthatatlan sokasága a szülőknek,…

Tovább

PÉTER ANYÓSÁNAK MEGGYÓGYÍTÁSA

Krisztus második gyógyító csodája, amelyet megvizsgálunk Péter anyósának meggyógyítása. Ez az első annak a legalább nyolc csodának, amelyről tudunk és Péterhez kötődik valamiképp. Az ő nevét több csodával kapcsolatos történetben említi a Szentírás, mint a tizenkét…

Tovább

EGY KIRÁLYI EMBER FIÁNAK MEGGYÓGYÍTÁSA

(4) A hit ereje

János elmondja, hogy Jézus sok csodát tett, és ezek nincsenek mind belefoglalva a János evangéliumába. A János Ev. 20:30-31 arról beszél, hogy ő a Szent Lélektől vezettetve választotta ki a leírt csodákat, amelynek az volt a célja, hogy elhiggyük, hogy Jézus a Krisztus, és hogy hit által életünk…

Tovább

MENNYORSZÁG

(37) Az Új életünk - Milyen lesz a mennyben az életünk?

Richard Baxter, puritán író, 1649-ben ’A szentek örök nyugalma’ címmel kiadott könyve a legnagyobb befolyással bíró könyv volt, amelyet a Mennyországról valaha írtak. Baxter azon álmélkodott, hogy miért nem teszünk mindent félre, előre tekintve a Mennyországra, hogy…

Tovább

EGY KIRÁLYI EMBER FIÁNAK MEGGYÓGYÍTÁSA

(3) A hit jellemzői

Jézus Krisztus tanításai voltak a tetteire a magyarázat- a cselekedeteit pedig megerősítették a tanításai. Jézus Krisztus sohasem sugallta azt tanításaival, hogy „Tedd, amit mondok, de ne úgy, ahogyan én teszem.” A szavai és a cselekedetei tökéletes harmóniában voltak…

Tovább

MENNYORSZÁG

(36) Az Új életünk - Mit fogunk tudni, ismerni és tanulni?

Gyakran halljuk: „most még nem értjük, de a mennyben mindent megértünk”. Egy író véleménye szerint a mennyben az emberek: „könnyen megértik az isteni titkokat”. Igaz ez? Valóban mindent ismerni fogunk a mennyben? MINDENT TUDNI FOGUNK? Maga Isten mindentudó. Amikor meghalunk,…

Tovább

MENNYORSZÁG

(35) Az Új életünk - Képesek leszünk vétkezni?

Sok ember így gondolkodik: ,,A mennyország tökéletes lesz, de egy bűntelen környezet még nem jelenti azt, hogy nem tudunk vétkezni; Ádám és Éva bebizonyította ezt. Egy bűntelen helyen éltek, mégis vétkeztek”. Az igaz, hogy a Sátán megkísértette őket, de ő maga is egy…

Tovább

MENNYORSZÁG

(34) Az Új életünk - Fogunk-e enni és inni a mennyországban?

Az evéssel, étkezéssel és étellel kapcsolatos szavak és kifejezések több, mint ezerszer fordulnak elő a Szentírásban, az angol fordításban az „ünnepi lakoma” további 187 alkalommal fordul elő. Az ünnepség magába foglalja a vidám, ünnepélyes hangulatot, és mélységesen…

Tovább

EGY KIRÁLYI EMBER FIÁNAK MEGGYÓGYÍTÁSA

(2) A királyi ember hite

Az első imádságok, amelyek előjönnek sok szívből Istenhez, nyomorúság által vannak a kis egyetlen legkedvesebben szeretettekért. Nincs megírva, „És egy kis gyermek vezeti őket?” Ugyanez volt ezzel az emberrel is; Jézushoz lett hozva a problémák által; Jézushoz lett hozva egy…

Tovább