✝ = ♡

KRISZTUSBAN MARADNI - A KORRAL HALADNI

LELKIMUNKÁSOK ÉS KRITIKUSAIK

(03) A Főpapot érő kritikák: Mózás és Áron

2021. május 03. - KMAKH

Az ősi kígyó alattomosan célzottan használja rágalmait Isten népének vezetői ellen. Kevés olyan vezető van az Ó-Szövetségben, aki ezt olyan nagy intenzitással tapasztalta, mint Mózes. Szolgálatának első napjától számtalan bántó megjegyzést kapott saját népétől (1.Mózes 5:21). Alig egy hét telt el a nagy Egyiptomból való szabadulás óta, azonban a nép máris az Istentől felkent vezető ellen támadt (1.Mózes 15:24; 16:2-3). A pusztában töltött negyven évnyi vándorlásra rányomta bélyegét a meg nem érdemelt, igazságtalan kritikák áradata, melyeket Mózes kapott. Még a saját testvérei részéről is ezt kellett elszenvednie (4Mózes 12:1-3; 14:1-4).

Tovább

LELKIMUNKÁSOK ÉS KRITIKUSAIK

(2) A Bűneset előtti kritika: Isten

I. RÉSZ: A KRITIKÁVAL VALÓ MEGKÜZDÉS BIBLIAI ALAPJAI

1. ÓSZÖVETSÉGI ALAPOK A KRITIKÁVAL VALÓ MEGKÜZDÉSRE

A lelki hadviselés közepette, Isten embereinek gyakran mindenféle lelombozó kritika tüzének közepette kell előre haladniuk. Ez épp olyan igaz ma is, mint a régi időkben. Az igazságtalan kritika végigvonul, akár egy sötét árnyék a szövetségkötés történetén. Bár nem lehet egy összefüggő biblikus teológiát kikövetkeztetni ezekből, szeretnénk bemutatni a legszembetűnőbb Ó Szövetségi eseteket. Ezek tanulmányozása közben felfedezhetünk olyan elveket, melyek segítenek a kritikával való megküzdésben, és mindazokra vonatkoznak, akik a kereszt-hordozó Messiást akarják követni.

A BŰNESET ELŐTTI KRITIKA: ISTEN

Ki volt az első célpontja az igazságtalan kritizálásnak? A válasz bizony meglephet. Az első jellemet sértő verbális abúzusra az Éden kertjében került sor. Ennek a bántó, romboló kritikának a tárgya pedig Isten maga volt.

Tovább

LELKIMUNKÁSOK ÉS KRITIKUSAIK

(1) BEVEZETŐ

blog_2021_04_19_lp-krit_kk_bevezetes.pngTalán keserű szájízzel olvasod a címet. Valószínű jogosan. Azonban, ez az elmélkedés sorozat arra hivatott, hogy segítségére legyen lelki (-munkásoknak -pásztoroknak) – és másoknak is – hogy úgy tudjanak a kritikákra reagálni, hogy látható legyen, hogy a szívük, nyelvük, ajkaik Jézus Krisztus édes kegyelmével lettek átitatva. Itt van tehát egy gondolatsor mindazoknak, akiket kritizálnak – különösképpen a kritizált pásztoroknak – mert ugyan ki volna az a lelkipásztor, aki még soha ne kapott volna egyetlen kritikus megjegyzést sem? Ugyanakkor, e sorok üzenete a kritikusokhoz is szól – és ki lenne az közülünk, aki még sohasem kritizált lelkipásztort?

Ez az üzenet minden keresztyén számára szól – az önsajnálkozó lelki (-munkás vagy -pásztor) (“Miért is kritizálnak olyan igazságtalanul?”) és a magabiztos számára is (“Nyilván sohasem kritizálnának egy olyan tehetséges személyt az én pozíciómban, mint én vagyok”), és a kritizáló gyülekezeti tag számára is aki élvezettel fogyasztana “sült lelkipásztort” a vasárnapi ebéden és rágódna a dolgon egész héten – ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, s felismerjük hová tartozunk.

Tovább

ISTENNEK EMBERE (AZ ÚJ ÉVBEN)

1 Tim 6:11-16

blog_2021_01_01_pf_xx_istennek_embere.png

Timóteusnak, mint Isten szolgájának, pásztorolnia kellett az Efézusi gyülekezetet. Erre hívta el Isten. De eközben, ügyelnie kellett és gondot kellett viseljen saját magára is, ahogy Pál meghagyja neki a 4:16-ban viselj gondot magadról!” Itt az Igében rátér arra Pál, hogy miként viseljen gondot magáról Timóteus. Egy erőteljes bevezetéssel kezdi, ami kifejezi az ellentétet Timóteus és a hamis tanítók között. Azok ellen ír Pál, akiket megemésztetté és megmérgezett a pénz szerelme. Azok a világ emberei voltak, de Timóteus Isten embere volt. Ezért kezdi így: DE TE, ISTENNEK EMBERE!

Tovább

A SÁTÁN TÁMADÁSA

Elmélkedések, áhítatok

blog_2020_07_13_criswell_kk_a_satan_tamadasa.png„Ezért el akartunk menni hozzátok, én Pál nem is egyszer, de megakadályozott minket a Sátán.”

1Thesszalónika 2:18 (1-20)

Az 1Mózes 15-ben, amikor Ábrahám áldozatot mutatott be Istennek, sasok és varjak csaptak le az áldozatra, ezért Ábrahámnak ott kellett állnia az áldozat mellett harcolva ezekkel a tisztátalan madarakkal. Így van ez veled is. Amikor Krisztusnak adod a szívedet és életedet, a Sátán is ott terem, hogy megakadályozzon. A harcvonal minden részében, előtted, mögötted, hajnalban vagy alkonyatkor, délben vagy akár éjfélkor, mindig ott találod az ellenséged, mint egy ordító oroszlánt (1Péter 5:7), prédát keresve, ellenszegülve mindennek, ami jó, ami igaz, mindennek, ami krisztusi, ami Istennek kedves.

Tovább

EGY NŐ BEFOLYÁSA

Elmélkedések, áhítatok

blog_2020_07_10_criswell_kk_egy_no_befolyasa.png„Tiszteld apádat és anyádat’: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik

Efézus 6:1-9

Amikor vendégszolgálattevő voltam Jacksonville-ben, Floridában, a lelkipásztor elvitt egy híres étterembe a Keleti sétányon. Ahogyan beléptünk az előcsarnokba, a kasszás pult mögött egy csinos nő nagy portréja volt a falon. A pásztor ezt mondta: „Amikor helyet foglalunk, emlékeztess rá, hogy elmondjam annak az asszonynak a történetét.” Miután leültünk az asztalnál elmondta ezt a történetet.

Tovább

A BŰN ELFEDEZÉSÉNEK HIÁBAVALÓSÁGA

Elmélkedések, áhítatok

blog_2020_07_06_criswell_dm_a_bun_elfedezesenek_hiabavalosaga.pngAki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer.

Példabeszédek (28:13)(1-28)

Egy Istentől megáldott gazdag embernek volt egy szegény, kőműves testvére. A gazdag azt mondta a testvérének: “akarom, hogy egy pazar házat építs nekem – ami tágas, nagy és pompás.” A szegény testvér fellelkesült, és nekiállt a ház építéséhez. Így szólt magában: “Milyen jó alkalom ez nekem a pénz-szerzésre”. Így az alaptól megvonta a belejáró anyagot, és olcsóbb anyagokat használt, s a megspórolt pénzt félretette magának.

Tovább

AZ ÖRÖM VONZÓVÁ TESZ

Elmélkedések, áhítatok

blog_2020_07_03_adrianr_dm_az_orom_vonzova_tesz.png“Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök tejlessé legyen.”

János 15:11

Az öröm Isten gyermekének születési védjegye. Minden keresztény tudatosan rendelkezik az örömmel. Ha nincs öröm az életedben, akkor nem veszed igénybe a kiváltságaidat.

Nagyon fontos, hogy életed sugározza az örömet az elveszettek megmentése érdekében. Ha akarod, hogy az emberek higgyenek a Megváltódban, az öröm Jézus hiteles jelenlétének a bizonyítéka kell legyen az életedben.

Tovább

GYŐZTES LEHETSZ

Elmélkedések, áhítatok

blog_2020_06_29_adrianr_dm_gyoztes_lehetsz.png“Szívembe rejtettem beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened” …

Zsoltárok 119:11

Otthonod megfelelő hely a Biblia számára. A kezed pedig még jobb hely a Biblia számára. Meg kell tanulnunk Isten Szavát a szívünkbe rejteni. Ehhez pedig olvasnunk kell a Bibliát. Tanulmányoznunk kell az Igét.

Mennyi időt töltesz a Szentírással? Csodálkozol, miért nem tiszta az életed? Vagy miért nem sikerül győzelmes életet élned? Miért omlasz össze amikor jön a kísértés? Miért nem tudsz felülkerekedni? Mennyi időt töltesz Isten Igéjével?

Tovább

A KEGYELEM MEGTART

Elmélkedések, áhítatok

blog_2020_06_26_adrianr_dm_a_kegyelem_megtart.png“Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van:

Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Efézus 2:8-9).

Némely keresztény szerint az üdvösség elveszíthető. Akárhogy is van, attól függ, hogyan lett a tied.

Ha “cselekedetek által” lett a tied, akkor megértem, hogyan vesztheted el: a tettek által. Úgy értem, ha meg kellett dolgoznod érte, s a tetteid meghiúsulnak, akkor már nincs üdvösséged. Ha a bűn révén elvesztheted az üdvösségedet, akkor egy egészen apró bűn is elég erre, mivel Isten tökéletességet kíván. Ne gondold, hogy “Isten megtűri a kicsit, de nem tűri meg a sokat”. Isten semmilyen bűnt nem tűr meg! Teljesen bűn nélküli kellene lenned (ez lehetetlenség).

Tovább
süti beállítások módosítása